Erakonnad lubavad seenioritele erakorralist pensionitõusu, üürimajasid ja uuenduslikke hooldekodusid

FOTO: 60+

Ajakiri 60+ esitas Riigikokku pürgivatele erakondadele kaks küsimust teemadel, mis on olulised pensioniealistele ja pensionieale lähenevatele valijatele. 

Mida erakondadelt küsisime?

  1. Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?
  2. Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Vastuse saatsid tähtajaks seitsme erakonna esindajad. Meieni ei jõudnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Elurikkuse erakonna seisukohad.

Avaldame vastused nende saabumise järjekorras.

Keskerakond: “Oleme valmis tegema koalitsiooni ainult nende erakondadega, kes tulevad kaasa meie pakutud erakorralise pensionitõusuga.”

Keskerakonna poolt vastas küsimustele Enn Eesmaa.

FOTO: Joakim Klementi 

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Kui eelmine kord tegi Keskerakond koalitsiooni Reformierakonnaga, oli meie poolt peamiseks tingimuseks erakorraline pensionitõus, mida polnud tehtud aastaid. See lubadus sai täidetud.

Kaks ja pool aastat tagasi puudus Keskerakonnal koalitsiooni läbirääkimistel positsioon, millega panna partnerid valiku ette. Keskerakonna valimisvõidu korral on olukord teine, kus oleme valmis tegema koalitsiooni ainult nende erakondadega, kes tulevad kaasa meie pakutud erakorralise pensionitõusuga. See tähendab 2020. aastal koos indekseerimisega 100 eurost tõusu.

Aastaks 2023 oleks sel juhul keskmine vanaduspension ligikaudu 700 eurot. Kui tuua võrdlusmoment Reformierakonnaga, siis Rahandusministeeriumi pakutud majandusprognoosiga tõuseks nelja aastaga pension ligikaudu 600 euroni. Võttes arvesse, et “oravad” ennustavad ka kohe saabuvat majanduskriisi, oleks pension veelgi madalam.

Miks antud teema üldse nii oluline on? Viimaste andmete valguses elab 47 protsenti eakatest suhtelises vaesuses. Tegemist on Euroopa Liidu ühe kõrgema näitajaga. Selle vähendamisele on ainult üks lahendus – erakorraline pensionitõus. Keskerakond on ainus, kes selle eest seisab. Ühtlasi toetame lesepensioni kehtestamist, vanaduspensionäride maksuvaba tulu tõstmist kuni 750 euroni kuus. Vabastame alates 65-st eluaastast inimesed 5-eurosest eriarsti visiiditasust ning taastame pensioni tasuta kojukande.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Teist pensionisammast ei tohi kindlasti ära kaotada. On selge, et II samba puhul pole tootlikus olnud soovitud tasemel, kuid see ei anna mingisugust õigustust kogumisest sootust loobuda.

Kogumispensioni muutmine vabatahtlikuks tähendaks seda, et Eesti inimesed peaksid tulevikus valmis olema madalamateks pensioniteks. Võttes arvesse meie vananevat ühiskonda ning teadmist, et suur osa meie eakaid elab suhtelises vaesuses, oleks II samba kaotamine vastutustundetu. Vabatahtliku kogumise võimalus on III samba näol juba praegu olemas.

Siinkohal tuleks tõesti läheneda nurga alt, kuidas tõsta tootlust, kuhu suunata sissemaksed ning kuidas hoida kontrolli all erinevaid vahendustasusid ja kulusid. Peamine küsimus on, kui palju ja mil määral tuua investeeringud meie siseturule hoides seejuures riskitaseme võimalikult madalana.

Isamaa: jätkame eakate üürimajade ehitamise projektiga; II sammas muutub vabatahtlikuks

Isamaa erakonnast vastas küsimustele Riina Solman.

FOTO: Erakogu

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Isamaa teod räägivad enda eest. Me oleme alati ajanud vastutustundlikku ja tuleviku vaatavat poliitikat, mille eesmärk on luua inimestele võimalused, et nad saaksid enda elu ise korraldada.

Nii nagu viimastel aastatel hoolitseme ka edaspidi selle eest, et riik toetaks neid, kes seda tuge vajavad. See tähendab, et suurendame teenuste mahtu, mis võimaldavad inimestel võimalikult kaua iseseisvalt toime tulla – koduteenus, koduõendus ja teised tugiteenused. Lisaks jätkame eakate üürimajade ehitamise projektiga.

Vaatame üle ka tänase tervishoiusüsteemi kitsaskohad – meie eesmärk on, et tõhus ja õigeaegne arstiabi oleks kättesaadav kõigile, kes seda vajavad.

Meie pensionäride üks kiiduväärsemaid omadusi on see, et nad ei lähtu kunagi ainult enda isiklikust kasu, vaid nad mõtlevad ettevaatavalt - ka enda lastele ja lastelastele. Seetõttu oskavad nad hinnata Isamaa kujundatud perepoliitikat. Me oleme tõstnud toetusi paljulapselistele peredele ja panustanud täiendavalt laste haridusse ja huviharidusse.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Senine kogemus on näidanud, et kõigi inimeste lukustamine kehvasti toimiva konkurentsi ja Euroopa halvima tootlusega kogumispensionisüsteemi pole ennast õigustanud. Seetõttu muudab Isamaa teise pensionisamba vabatahtlikuks.

Me anname igale inimesele õiguse valida, kas jätkata tänase süsteemiga või otsustada ise oma säästude kasutamise üle. See suurendab konkurentsi ning muudab paindlikumaks ka pensionite väljamaksete süsteemi. Pensioni väljamaksete süsteemi läbivaatamine toimub II samba vabatahtlikuks muutmise käigus, see ei ole kasulik tänastele pensionisaajatele. Fondihaldustasud on liiga kõrged, kindlusseltside tingimused on väga jäigad ega teeni õiglasel määral pensionäride huve.

Eestimaa Rohelised: tulevikus on meil eakate ühistegevusel põhinevad uuenduslikud hooldekodud

Erakonna Eestimaa Rohelised nimel vastas Zoja Mellov.

FOTO: Erakogu

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Üldlevinult seostatakse eakate inimestega probleemid nagu vaesus, üksindus, hüljatus. Kuid kas see peabki nii olema. Meie, Eestimaa Rohelised arvame, et tegelikult on võimalik vananeda väärikalt, tundmata suuri raskusi, saada võimalikult suure osa oma elatud elust iseseisvalt hakkama, suhelda rohkem ja tunda elust rõõmu.

Esmane eesmärk selleks peaks olema tervelt elatud aastate lisandumine. Teiseks tuleks mõtestada, millega saaks kasulik olla, mis võiks olla igaühe panus Eestimaale? Kas ei ole siis eakate elutarkus, teadmised ja kogemused suureks väärtuseks järeltulevatele põlvedele. Vastastikune usaldus ja teineteisemõistmine loob silla vanade ja noorte vahel. Elutarkused ja töökogemused on osa elu õppetunnist, mis noortele edasi antakse, kui mõtestatakse ja keskendutakse ühisele tulevikule. Kui on veel jõudu ja tahtmist ei peaks eakas istuma käed rüpes, ta saab panustada vastavalt võimekusele ja võimalustele nt töötades osahõivega või vabatahtlikuna kas riiklikus struktuuris, erasektoris, ametiliitudes, vabaühendustes jne. Kuid ka vaba aega peaks võimalikult huvitavalt sisustama, on see siis klubiline tegevus, osavõtt laulu- või tantsu ansamblist, käeline tegevus jms.

Elukestev õpe on tunnussõna tänasele vanemaealisele, oskus vananeda käib koos oskusega õppida. Veel on vaja kindlasti muuta praeguste, ebaühtlaste tingimustega hooldekodude olukorda, nii et neist tekiksid eakate ühistegevusel põhinevad uuenduslikud hooldekodud. On väga oluline, et igal inimesel oleks ravikindlustus.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

II pensionisambaga liitumine peaks olema kõigile vabatahtlik, samuti II pensionisambas kogutud raha kasutamise otsustab koguja. Praegune perioodilistele väljamaksete kord kindlustusfirmade kaudu peab muutuma.

Märkame enda ümber kõiki inimesi, hoolime oma lähedastest ja üksteisest, oskame olla abiks siis, kui meid vajatakse, loome üheskoos Eestile parema tuleviku.

Reformierakond: muudame rahvapensioni tingimusi neile, kes ei saanud piisavalt töötada, et pensionieaks säästa

Reformierakonna seisukohti tutvustas Urve Tiidus.

FOTO: PEETER LANGOVITS / PEETER LANGOVITS

1. Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

On mitu väga head põhjust. Esitan mõned neist. Pensionäridele ja pensionile siirdujatele on kindlasti oluline, kui palju nende sissetulekud lähiaastatel kasvavad. Reformierakond tahab tõsta vanaduspensione nelja aasta jooksul 200 euro võrra. Samuti suurendada üksikpensionäride toetust, mis praktiliselt tähendab 13. kuupensionit lisaks. Kindlasti seisame selle eest, et keskmine pension jääb tulumaksuvabaks.

Ühtlasi tahab meie erakond muuta rahvapensioni tingimusi neile, kes ei saanud piisavalt pikalt töötada ja pensionieaks säästa. Nende seas on näiteks paljulapselised vanemad.

Töötamine pensionieas on järjest sagedasem. Ühiskond vajab hädasti küpses eas inimesi tööturule ning lisateenistus on abiks ka pensionärile. Maksupoliitika ei tohi seda olukorda ära kasutada ning tööl käivaid pensionäre topeltmaksustada nagu praegu. Reformierakond soovib muuta maksusüsteemi, et see ei karistaks küpses eas töötamist. Mõistlik on muuta ka seadusi, et tööandja saaks palgata pensioniealisi osalise või paindliku tööajaga. See on valimisprogrammis konkreetselt esile toodud.

Vanusest hoolimata on tähtis, et riigis toimib kiire ja kvaliteetne arstiabi kõigile abivajajatele. Üks oluline muutus, mida plaanime, on patsiendi õigus vabalt valida raviteenuse pakkujate vahel. Aastad teevad oma töö kõigiga, seepärast on ülimalt oluline, et tugisüsteemid keerulisematel eluperioodidel oleksid lihtsasti kättesaadavad ja selle nimel teeksid senisest paremat koostööd omavalitsus, riik, kogukond ja pere.

On ütlematagi selge, et pensionieas inimesed on osa kogu ühiskonnast. Eestis väga kaalukas osa. Neil on pered, lähedaste inimeste ring, noorema põlvkonna esindajad, kelle kõigi käekäik sõltub sellest, kuidas Eesti elu üldiselt edeneb. Rikkust ja lisandväärtust luuakse ju ettevõtluses. Seda eesmärki teenivad haridus ja teadus ning soodustavad arusaadav ning konkurentsivõimeline maksusüsteem. Muidugi haridus! Geniaalne mees Leonardo da Vinci ütles juba 500 aastat tagasi, et igas lapses on peidus mõni anne ning kirjeldas vähemalt 18 nendest. Kas suudame need tänapäeval avastada ja välja arendada. Veel mitte veel kõiki ja õigel ajal. Ruumi arenguks on küll ja veel. Seda, mida suudab pühendunud ja professionaalne õpetaja laste arenguks teha, ei suuda ka kõige moodsam nutiseade ega robot. Mitmed programmilised eesmärgid seoses õppimise ja õpetamisega on sellele tõdemusele toeks. Küllap annab vanavanematele kindlust ka see, et laste ja perede toetusi soovitakse regulaarselt tõsta ning suureneb abi üksikvanematele.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

II pensionisammas on kohustuslik alates 1983. aastal sündinutele. See on praeguste 35ste ja nooremate põlvkond. Kogunenud varade maht on märkimisväärne, ca 3 miljardit eurot. Investeeritud pensonivarade tootlus jääb siiski ootustele alla. See on ka üks põhjusi, miks arvamusi II samba tulevikust on erinevaid - kes muudaks vabatahtlikuks, kes investeeriks seda raha rohkem Eestisse.

Vabatahtlikuks muutmisele on esimene reaktsioon, et poolel teel hobuseid vahetada pole väga mõistlik. Paar aastat tagasi nentis ka õiguskantsler, et „Eesti pensionisüsteemi ei saa vaadelda lõpliku ja valmis olevana. Kui tegelikkus sunnib süsteemi kaasajastama ja algselt otsustatuga võrreldes paindlikumaid ja kestlikke lahendusi kasutama, siis tuleb Eestil seda teha.“ Muidugi tuleb.

Reformierakond on programmis eraldi välja toonud, et mehhanismid, mis tagavad pensionisäästude turvalise ja vastutustundliku investeerimise, on vajalikud. Perspektiivis peab pension jõudma 50% pensionile minekule eelnevast palgast, seda nii kohustusliku kui vabatahtliku kindlustuse abil sääste kogudes.

Vabatahtliku pensionikogumise soodustamiseks on mõistlik kogumispensioni väljamaksed maksubaasist välja arvata. Kui Eesti pensionifondide tootlus kasvaks võrreldavaks resultatiivsemate riikidega ning fondide valitsemiskulud kahaneks võrreldavaks nende samade heade näidetega, siis võiks vist terve põlvkond lootusrikkamalt tulevasse pensioniaega vaadata.

On veel üks idee programmis, nimelt tahab Reformierakond luua võimaluse suurendada oma sissemakseid pensioni II sambasse üle kohustusliku 4% määra ilma riigipoolse osa suurendamiseta. See aitaks soovi korral pensioniks natuke rohkem säästa.

Sotsiaaldemokraadid: hooldekodus elades peab 10% pensionist jääma eakale oma kuludeks

Sotsiaaldemokraatide eest kõneles Helmen Kütt.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Toon välja viis põhilubadust, sest tegelikult iga lubadus, mis parandab elu Eestis, ka majanduse osas, aitab ka eakaid, sest raha lubaduste jaoks tuleb siiski majandusest ja ettevõtlusest.

1. Hooldekodu koht pensioni eest

Kõigile abivajajatele peab olema tagatud võimalus elada oma kodus võimalikult kaua. Selleks on vajalik tagada kõik teenused (kodude kohandamine, koduhooldus, päevakeskused nii eakatele kui ka dementsetele eakatele, sotsiaaltransport, teenusmajad jne) Kui aga enam kodus või teenusmajas hakkama ei saa, siis tuleb hinnatud vajadusel ja inimese soovi korral võimaldada pensioni eest hooldekodu koht ja 10% pensionist peab jääma eakale oma kuludeks kasutada. Seni on hooldekodu koha eest tasumine suures osas laste ja lastelaste kanda.

Muidugi osad omavalitsused seda toetavad, kuid suur hulk seni töötanud lähedastest on tihti sunnitud jääma koju ja hakkama omastehooldajaks, sest neil puudub võimalus nii kõrgeid kohamakse tasuda. Meie lubaduse kohaselt oleks hooldekodu koha maksumuse finantseerimine kaetud kolmest allikast: selleks on eaka pension 90%, kohaliku omavalitsuse osalus ja haigekassa rahalistest vahenditest finantseeritud tervishoiuteenus ehk hooldekodus töötavate meditsiinitöötajate palgad. Täna ei ole sotsiaalhoolekanne ja tervishoiuteenused omavahel integreeritud.

2. Väiksemad tervisekulud

Langetame ravimite käibemaksu 5 protsendile ja tõstame hambaproteesihüvitise 260 eurolt 520 eurole kolme aasta kohta. Võimaldame eakatele tasuta gripivaktsiini ning säilitame tänased hüvitised retseptiravimitele.

3. Keskmine pension 700 eurot ja tulumaksuvaba

Koos palkade ja hindadega peab tõusma ka pension, mis jõuab nelja aastaga keskmiselt 700 euroni. Seejuures lõpetame töötavate pensionäride ebaõiglase maksustamise.

4. Parem ja soodsam koduhooldus

Arendame koostöös kohalikke omavalitsustega neid koduhooldusteenuseid, mis võimaldavad elada täiendava abiga võimalikult kaua kodus ja seal väärikalt toime tulla. Seejuures ei tohi nende teenuste eest võetav tasu ületada 20% eaka igakuisest sissetulekust.

5. Väärikas ja aktiivne vanaduspõlv

Toetame väärikat ja aktiivset vanaduspõlve, soodustades eakate paindlikke töövorme, täiendõpet ja huvitegevust. Loome selleks erinevaid koolitusprogramme ja muid võimalusi vanemaealiste kaasalöömiseks tööturul.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Esiteks sotsiaaldemokraadid ei soovi II pensionisammast lammutada. Juba on vastu võetud seadused, mis parandavad olukorda tootlikuse ja pensionifondide tasude osas

12.12.2018 võttis Riigikogu vastu (jõustus jaanuaris 2019) investeerimisfondide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (717 SE) eelnõu, mille eesmärgiks on suurendada teise samba pensionifondide tootlikkust, vähendades kohustuslike pensionifondide tasusid, samuti laiendada pensionifondide investeerimisvõimalusi. Eesti õigusesse võetakse üle tööandja pensionifondi puudutav vastav ELi direktiiv.

Seadus näeb ette langetada teise samba pensionifondide valitsemistasu piirmäära praeguselt kahelt protsendilt 1,2 protsendile pensionifondi vara väärtusest. Konservatiivse pensionifondi valitsemistasu piirmäär on juba praegu 1,2 protsenti. […]

Seadusega vähendatakse pensionifondide investeerimispiiranguid. Edaspidi on lubatud sada protsenti aktsiatesse investeerivad fondid. Konservatiivse pensionifondi kontseptsioon säilib, kuid seadusega lubatakse neil investeerida kuni kümne protsendi ulatuses aktsiatesse. Praegu need fondid aktsiatesse investeerida ei tohi.Lisaks lubatakse teise samba pensionifondidel teha suuremas mahus kinnisvarainvesteeringuid, mis võiks toetada ka Eestisse investeerimist. Seaduse järgi võib ühte kinnisasja senise viie protsendi asemel investeerida kuni kümme protsenti pensionifondi varast.

Järgmise sammuna tuleks tegeleda väljamaksetega kogumispensionisüsteemist. Kolmas tee oleks tööandjapensioni võimaluste edasine laiendamine.

Eesti 200: vabastame vanaduspensionäride sissetuleku 1000 euro ulatuses tööjõumaksudest

Erakonna Eesti 200 seisukohti tutvustas Kristina Kallas.

FOTO: Sander Ilvest

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Eestis on suur sissetulekute lõhe ning seda probleemi ei saa lahendada vaid lühiajaliste raha juurde lubamistega erinevatele sihtrühmadele. Eestil on vaja pikka plaani selleks, et meil kõigil - lastel, tööealistel ja pensionäridel - läheks hästi. Muidu me jäämegi kaklema valimistsüklist valimitsüklisse selle üle, kellele seekord raha juurde lubada.

Meie jaoks on oluline, et pensionärid elaksid kaua, tervelt ja vitaaliselt, oleksid sotsiaalselt aktiivsed. Seetõttu on oluline, et pensioniealised oleksid tööturul aktiivsed nii kaua kui tervis võimaldab ja meie ettepanek on vabastada vanaduspensionäride sissetulek 1000 euro ulatuses tööjõumaksudest. See motiveerib tööandjaid looma vanemaealistele sobilikke paindlikke töökohti ja neid vanemaealisi, kelle tervis seda võimaldab, võimalikult kaua tööl käima. See hoiab neid sotsiaalselt aktiivsena ning nad saavad võimalikult kaua ise oma sissetulekute eest vastutada.

Neid, kelle tervis on kehvem, peab riik samuti aitama. Siin aga leiame, et inimesed vajavad sularaha asemel paremaid teenuseid. Alustame eakatele ja puudega inimestele tudengite seltsis sotsiaalkodude loomist, millega vähendame sihtrühmade sotsiaalabi vajadust. Kodus elavatele abi vajavatele inimestele tagame inimväärse hoole ja arstiabi ning vabastame omaksed hoolduskoormusest, mis on neid seni takistanud tööturul osalemast.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Teine pensionisammas peab meie hinnangul kindlasti säilima, sest säästmine on oluline ja esimesele pensionisambale lisa kogumine on hädavajalik. Küll aga soovime teise pensionisamba raha panna Eesti majanduse heaks tööle investeerides poole sellest Eestisse. See tähendab, et Eesti ettevõtted saavad kasvada suuremaks, palgata rohkem töötajaid ja Eesti majandus areneb. Kui Eesti majandusel läheb hästi, läheb ka meie pensionäridel hästi.

Tiina Kangro

FOTO: Mihkel Maripuu

Vabaerakond: jagame Eesti järgmiste perioodide eurotoetuste saamisel kaheks majanduspiirkonnaks

Miks peaks pensionieas inimene oma hääle märtsikuistel riigikogu valimistel andma just teie erakonna poolt?

Riigijuhtimises peaks olema esindatud võimalikult paljude inimeste vaated ja soovid. Parim tõde selgub nende erinevate vaadete ja soovide läbirääkimistel. Nagu vanasõnagi ütleb: mitu pead on mitu pead. Seepärast olekski väga vajalik, et suurte parteide kõrval jõuaksid Riigikogusse ka väiksemad erakonnad, et rohkemate inimeste hääl oleks otsuste tegemisel esindatud. Otsustaval hetkel võivad just väikeparteid olla kaalukeeleks, et mõnd halba otsust ära hoida või uusi ideid lauale panna.

Vabaerakonnale tasuks hääl anda ka seetõttu, et meil on väga tugev ja kahe jalaga maakamaral seisev programm. Ainult Vabaerakond on käinud välja mõtte, et peaksime kasutama võimalust jagada Eesti järgmiste perioodide eurotoetuste saamisel kaheks majanduspiirkonnaks – see tooks Eesti maapiirkondadesse vähemalt miljard eurot lisaraha. Selle plaani keskmes on majanduse arendamine nii, et elu saaks taas võimalikuks kogu Eestis, mitte ainult Tallinnas ja selle lähiümbruses. Seni ei ole poliitikud tahtnud või julgenud nii mõelda. Erinevused pealinna ja Eesti maapiirkondade majandusarengus ja elujärjes on aga juba kuni kolmekordsed. Elu Eestis peaks olema ühtsem.

Teiseks on Vabaerakond välja käinud tõsiseltvõetava plaani palgalt makstava tulumaksu langetamiseks praeguselt 20 protsendilt 12 protsendile. Sama raha saaksime riigieelarvesse maksustades suurfirmade omakapitali vaid 1-protsendilise kasumimaksuga. See on suuresti raha, mis muidu läheks Eestist mööda. Tööjõumaksude langetamine jätab aga inimestele igakuiselt kätte rohkem vaba raha.

Vabaerakonnal on ka tugev sotsiaalprogramm. Hoolekannet ja puuetega inimeste poliitikat tuleb muuta nii, et ressurss jõuaks abi vajavate inimesteni ega kuluks massiivsele bürokraatiale, mis inimesi veelgi närutab. Kahekihiline süsteem, kus riik justkui aitab omavalitsusi ja omavalitsused siis jõudumööda inimesi, kuigi viimased jäävad sageli ikka abita, tuleb muuta selgeks ja üheseks. Inimeste õigused abi saada peavad olema paigas ja kohalikul omavalitsusel täisvastutus nende abistamise eest. Selleks tuleb täismahus taastada ka KOV-ide tulubaas.

Teiseks peavad inimesed saama ise otsustada, kuidas nad soovivad, et neid aidataks. Vahel on targem maksta naabri Antsule küttepuude tuppatoomise või poodi sõidutamise ees, kui oodata, kuni hanke võitnud ja hoopis teise hinnaga tegutsev teenuseosutaja abi vajava eakani jõuab. Ka hooldusteenuste, sealhulgas hooldekodukoha rahastamise osas tuleb asjad selgeks teha: juba nüüd kohustab seadus omavalitsust tasuma eaka hooldusarved, kui tal endal raha napib. Lastelt-lastelastelt võib osalust küsida aga vaid siis, kui nende oma tavapärane elustandard selle all ei kannata. Mõnedki KOV-id kasutavad aga ära, et inimesed neid reegleid ei tea ja nõustuvad maksma üle oma võimete. Siin ei jäägi üle muud, kui tuleb hakata seadust täitma ja vajadusel selle täitmist kontrollima.

Millised on teie erakonna plaanid seoses II pensionisambaga?

Oleme samuti seda meelt, et kui II samba tootlus on nii kasin, nagu on selgunud, siis ei ole õige ega põhjendatud, kui riik sunnib inimesi seaduse jõul oma raha pankades-kindlustusseltsides kinni hoidma. Vabaerakond usub inimeste talupojatarkusesse ja peab õigeks, et igaüks saab ise otsustada, mida 2. sambasse kogunenud rahaga edasi teha – kas jätkata selle kogumust-kasvatamist endale meelepärases fondis või võtta see raha pensionile minnes hoopis välja ja kasutada millekski muuks, näiteks oma elamise kohendamiseks, et pensionipõlves paremini hakkama saada. Võib-olla paigutada katusele päikesepaneelid, et säästa edaspidi elektriarvetelt? Või osta säästude eest auto ja hakata sõitma Überit, et pensionile lisa teenida jms.

Edaspidi suunaks Vabaerakond kogu 20-protsendilise sotsiaalmaksu pensionikassasse, mille tulemuseks oleks, et tänaste eakate pensionid tõuseksidki 120 – 150 eurot kuus. See elavdaks täiendavalt majandust, sest suur hulk raha läheks jooksvalt siseturule. Paraneks eakate toimetulek ja elukvaliteet. Tänased tööealised saaksid aga ise mõelda, kuidas eakapõlveks säästa: kas lapsi kasvatades või ka vabatahtlikult säästes – viimase soodustamiseks tuleb muidugi kohendada vabatahtliku kogumispensioniga seotud maksuseadusandlust, mis hiljutise tulumaksureformiga sassi läks.

Ühtlasi vabastaks Vabaerakond töötamist jätkavate eakate pensionid tulumaksust, jätaks töötavatele puudega inimestele sõltumata palgast alles nende töövõimetoetuse ja seoks tulevased pensionid suuremas mahus üleskasvatatud laste arvuga.

Tagasi üles