Väätsa tulevikumaja pakub eakatele tulevikuteenust

Eile pärastlõunal avatud Väätsa eakatekodu vähendab pisutki karjuvat vajadust ööpäevast hooldust pakkuvate hoolekandeasutuste järele. Esimesed kolm inimest on leidnud Väätsal uue kodu.

Säravkollase puitvoodriga eakatekodu asub Väätsa mõisapargi vastas üle tee. Et hoone on energiatõhus, sellest annavad märku plekkkatust katvad päikesepaneelid. See on vallas taasiseseisvumisaja esimene avalik hoone.

Väätsa vallavanem Lauri Läänemets rõhutas, et eakatekodu valmimise juures on mitu olulist aspekti. «Julgen öelda, et see maja on üks Eesti nüüdisaegsemaid ja parima teenindusega eakatele mõeldud hoolekandeasutusi,» lausus ta. «Teisalt on oluline, et see on üks neljast ligi nullenergia (väikeste energiakuludega) näidishoonest, mis Eestisse ehitatakse. Seaduse järgi peavad aastaks 2019 olema kõik ehitatavad või renoveeritavad avalikud hooned  nullenergia hooned, aastal 2021 on aeg eramute käes.»

Väätsa eakatekodu juhataja Tiia Mettuse meelest võib interjöör algul tunduda isegi harjumatult moodne, kuid töötingimused on väga head, inimeste peale on mõeldud. «Päris valmis maja veel pole, sest mõningad asjad on saabumas. Ka arendame on teenuste nimekirja edasi, areneme vastavalt inimeste vajadustele,» ütles ta.

Eakatekodus on kohti kuni 38 inimesele. Juhataja kõrval said tööd kuus hooldajat, koristaja, meditsiiniõde, tegevusjuhendaja. Sügisel võib lisanduda veel üks hooldaja.

Nädala algusest on sees kolm inimest, kes vaikselt majaga harjuvad. Järgmised tulevad tuleval nädalal, suvi on vaiksem aeg, kuid aasta lõpuks võiks Tiia Mettuse meelest maja olla täis.

Vallavanem Lauri Läänemetsale  nüüdisaegse julge disainiga maja meeldib. «Meie eakatekodu pole kombinaat, see on mõeldud vähestele inimestele, kes peaksid siin tundma end hästi,» ütles ta. «Neil on siin hea toit, kvaliteetne mööbel, ilus elukeskkond ja abivalmis tegevusjuhendaja. Vald püüab korda teha maja kõrval asuva teise pargi, mis on tuntud kui kiigepark.»

Koeru hooldekeskuse juhataja Rünno Lass oli seda meelt, et uusi eakatekodusid on väga vaja. «Uus turuletulija korrastab hinnapoliitikat, pakub klientidele teenuse saamiseks uusi võimalusi, aitab kasvatada hooldustöötajaameti vajalikkust ühiskonna silmis,» põhjendas ta.

Uut tulijat tervitas ka Paides pansionaati pidava OÜ Häcke juhataja Ilmar Köök. Järvamaa suurima, Türi valla sotsiaalosakonna juhataja Peeter Kruusement ütles, et on Väätsa valla peale kade. «Meie vallas üldhooldekeskust pole, kuid seda oleks väga vaja. Loodame selles suhtes erakapitalile,» selgitas ta. «Praegu on 31 valla inimest laiali 12 hooldekodus üle Eesti. Seda, palju üleüldse valla vanureid on hooldekodudes, me tegelikult ei teagi. Kui finantseerimine käib laste ja lastelaste taskust, siis pole meil mingit alust statistikaks.»

Kruusemendi teada on üks Türi memm Väätsale koha kinni pannud.

Järvamaal pakuvad eakatele ööpäevast hooldusteenust Koeru hooldekeskus, Paide pansionaat, Väätsa eakatekodu, Ahula sotsiaalne varjupaik ja Aravete hooldekeskus.

Ahula sotsiaalse varjupaiga juhataja Marika Tuherm ütles, et eks Väätsale lähevad valdavalt ümberkaudsete külade ja linnade inimesed, mis jätab neile sotsiaalse sidususe kodukohaga alles. «Kui ikka inimesel tekivad toimetulekuraskused, on hooldekodu alati parem variant kui elu üksikus metsakülas,» lausus ta. «Ma arvan, et Järvamaal võiks olla selliseid hoolekandeasutusi veel, sest ühiskond on vananemas ja kohavajadus suur.»

Väätsa valda ehitatud eakatekodu on osa avalike hoonete energiasäästu projektist, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogramm.

Hoonet ehitas AS Tartu Ehitus. Ehituse maksumus oli 1,4 miljonit eurot, millest 1,1 miljonit rahastas programm.

Hinnavõrdlus

Väätsa eakatekodu

680 või 1000 eurot kuus

Koeru hooldekeskus

640 eurot kuus

Aravete hooldekeskus

500 eurot kuus

Ahula sotsiaalne varjupaik

500 eurot kuus

Paide pansionaat

518–604 eurot kuus

Tagasi üles