Uuring: vanemaealiste põhiprobleemiks on vaesus

Eurod. FOTO: Sille Annuk / Postimees

Neljapäeval tutvustatav Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi (EAÜI) üleriigiline uuring vaatles vanemaealiste huvide kaitsest Eesti asutustes ja organisatsioonides ning tuvastas, et eakate põhiprobleemideks on vaesus, raskendatud ligipääs teenustele ja digitaalse pädevuse puudumine.

Koos Eesti ühiskonna vananemisega on tekkinud vajadus ümber hinnata ja mõtestada 50+ inimestele sobilik sotsiaalne keskkond. Eelkõige puudutab see tööga hõivatust ja ümberõppe võimalusi, kuid ka suhteid ja koostööd olemasolevas kollektiivis.

85 protsenti küsitlusel osalenud 357 esindajast kinnitas, et nende asutus, organisatsioon või ettevõte on seotud oma tegevuses vanemaealistega. Peamiselt kätkeb see tervishoiu, sotsiaaltöö, hariduse ning avaliku haldusega tegelevaid asutusi. Samas tunnistasid 86 protsenti tööandjatest, et tööd pakutakse meelsamini noortele, ja 38 protsenti märkisid, et oluliste otsuste juures vanemaealiste arvamust ei küsita. Tõrjutus tööturul ja piiratud ligipääs infole ning tööandjate suutmatus kohandada töökohti on probleemiks 60-73 protsendil juhtudest.

Samas tunnistasid 86 protsenti tööandjatest, et tööd pakutakse meelsamini noortele, ja 38 protsenti märkisid, et oluliste otsuste juures vanemaealiste arvamust ei küsita.

Eesti Avatud Ühiskonna Instituudi juhataja Iris Pettai märkis, et tema hinnangul on suurim probleem vanemaealistega tegelemisel aegunud mõtteviis. "Neid nähakse kui väeteid, riigist sõltuvaid inimesi. Aga eakad tahavad ja suudavad panustada ühiskonna arengusse, olla koheldud võrdväärselt. See uuring näitas ilmekalt, et Eesti vajab uut poliitikat 50+ inimeste suhtes. Senine hoiak soosib passiivsust, tekitab tõrjutust tööjõuturul ja süvendab stereotüüpe," rääkis uuringut juhtinud teadlane Iris Pettai.

Uuringust ilmneb ka, et kohalike omavalitsuste pakutavaid teenuseid hinnatakse kvaliteedilt madalaks ja ligipääsu nendele ebapiisavaks. Esineb ka vanemaealiste diskrimineerimist, kuid ülekaalukalt tõuseb esinumbriks eakate vaesuse probleem – madalad pensionid ja elamine vaesusriskis. Nii on vastanud 96 protsenti uuringus osalenud organisatsioonide esindajaist.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse märkis, et vananeva ühiskonnana tuleb järjest enam pöörata tähelepanu vanemaealiste kaasatusele. "Sotsiaalministeerium toetab strateegilise partnerluse mudeli kaudu vanemaealiste huvikaitse arendamise programmi, mille eesmärk on probleemide väljatoomise kõrval pakkuda ka lahendusi. Alates teadlikkuse tõstmisest ja koolitustest kuni nõuandvate kogude tegevuseni kohalikul tasandil."

"Soovime, et meie partnerorganisatsioonid areneksid ning oskaksid ja tahaksid rohkem kaasa rääkida oma heaolu puudutavates valikutes," isas Kuuse.

  • Uuring on osa sotsiaalministeeriumi ja MTÜ Kuldne Liiga koostööprogrammist „Vanemaealiste huvikaitse võimekuse arendamine“.
Tagasi üles
Back