Koosmeele auhinna pälvib Eesti Memento Liit

Auhinnaga kaasneb traditsioonina Marje Üksise graafiline leht “Koosmeelesammas”.

FOTO: Annika Haas

Neljapäeval, 18. aprillil annab Avatud Eesti Fond üle oma 22. Koosmeele auhinna, mille laureaadiks on Eesti Memento Liit. Auhinna märksõnaks on tänavu ühismälu ning fond teeb Mementole kummarduse nõukogude okupatsiooni tõttu kannatanute mälestuse jäädvustamise eest.

Avatud Eesti Fond lõi Koosmeele auhinna 1997. aastal eesmärgiga avaldada lugupidamist neile, kes on oma tegevusega aidanud kaasa avatud ühiskonna kujunemisele nii Eestis kui mujal, samuti Eestis elavate inimeste üksteisemõistmisele ja ühise tuleviku-Eesti ehitamisele.

"Vääriliselt talletatud mälestused saavad tuua järgmistele põlvkondadele hingerahu ja panna neid ajaloo kogemusest õppima. Nii vabadus kui inimelu on ühtmoodi haprad ja see teadmine peab püsima rahva ühismälus. Loodame, et enam ei anta võimalust esile kerkida ühelgi inimvaenulikul režiimil, sest nendest puutumata pole jäänud ükski Eesti pere ega laiem suguselts. Aitäh Mementole nende pühendumise ja ajaloosilla ehitamise eest,” märkis Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Nii vabadus kui inimelu on ühtmoodi haprad ja see teadmine peab püsima rahva ühismälus.

Auhinnaga kaasneb tänavu Swedbanki toetusel 1000-eurone tänusumma ning traditsioonina Marje Üksise graafiline leht “Koosmeelesammas”.

Koosmeele auhinna üleandmine on traditsiooniliselt seotud Avatud Eesti Fondi sünnipäevaga 19. aprillil. Tänavu möödub fondi asutamisest 29 aastat.

    Tagasi üles