Laulmisest ja muusikast on dementsuse puhul abi

Kui dementsuse varases staadiumis on rohkem kasu laulmisest, siis hilisemas muusika kuulamisest.

FOTO: PantherMedia

Sellisele järeldusele jõuti hiljutise Helsingi Ülikoolis läbi viidud uuringu tulemustes, vahendab Medical News Today.

Uuringusse kaasati 89 erineva dementsusastmega inimest ja nende eest hoolitsevad inimesed. Juba esimese üheksa kuuga selgus, et muusika kasutamine patsientide rehabilitatsioonis parandas nende mälu, erinevate tegevustega toime tulekut (planeerimine, mitme tegevuse samal ajal tegemine jms) ning tuju.

Kõige suuremat kasu oli uuringu tulemuste järgi laulmisest ja seda just neil dementsuse varases staadiumis patsientidel, kel vanust vähem kui 80 eluaastat. Neil, kel dementsus juba kaugemale arenenud, märgati paranenud tulemusi muusika kuulamise puhul.

Nii muusika kuulmine kui laulmine vähendasid märgatavalt ka depressioonisümptomeid.

Uurimisrühma juht, dr. Teppo Särkämö lisas, et on oluline leida alternatiivseid viise, et aidata dementsusdiagnoosiga patsiente,  sest selle murega on kimpus aina suurem hulk inimesi, kuid ressursid, mida riiklik tervishoiusüsteem nende aitamiseks ette näeb, on piiratud.

„Just stimuleerivad ja kaasavad tegevused nagu laulmine aitavad säilitada dementsuse varases staadiumis mälu funktsioone,“ lisas ta.

Tagasi üles