KONTAKTID

Klienditugi

Tel: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12)

ÜLDKONTAKTID

TALLINN

Maakri 23a, Tallinn 10145

Faks: 666 2201 Tel: 666 2202

TARTU

Ülikooli 2a, Tartu 51003

Faks: 739 0369 Tel: 739 0300

REKLAAM

Postimehe reklaami
tellimine Tallinn

Tel: 666 2300

Postimehe reklaami
tellimine Tartu

Tel: 739 0383

Tellimine

PABER- JA DIGITELLIMUSED
NING KOJUKANNE

Tel: 666 2525

Kuulutused

Kuulutused Tallinnas

Tel: 666 2171

Kuulutused Tartus

Tel: 739 0397

TURUNDUS

ÜLDKONTAKTID

Tel: 666 2181

KOOSTÖÖETTEPANEKUD

  • Toimetus

Toimetus

Eve Rohtla

ajakirja 60+ peatoimetaja

433 0045

Ain Kivilaan

küljendaja-kujundaja

433 0058
Tagasi üles