E, 30.01.2023

Kontaktid

KLIENDITUGI
Tel: 666 2525 (E-R 8-17, L 8-12)
e-post: levi@postimees.ee
ÜLDKONTAKTID
TALLINN
Tartu mnt 80, 10112
Faks: 666 2201
Tel: 666 2202
e-post: vihje@postimees.ee
REKLAAM
REKLAAM POSTIMEHE
PABERLEHES
Tel: +372 666 2445
e-post: reklaam@postimees.ee
REKLAAM POSTIMEES.EE
VEEBIDES
Tel: +372 666 2230
e-post: veebireklaam@postimees.ee
TELLIMINE
PABER- JA DIGITELLIMUSED
NING KOJUKANNE
Tel: 666 2525
e-post: levi@postimees.ee
KUULUTUSED
KUULUTUSTE TELLIMINE
Lisamine: kuulutus.postimees.ee
Info:
Tel: +372 433 0062
e-post: veebikuulutus@ajaleht.ee
TURUNDUS
e-post: turundus@postimees.ee
TEHNILISED KÜSIMUSED JA ETTEPANEKUD:
e-post: tehnoloogia@postimeesgrupp.ee
KOOSTÖÖETTEPANEKUD
e-post: koostoo@postimeesgrupp.ee

Tartu Postimehe kontaktid leiad siit
Tagasi üles