Hoolekandeasutus võib asuda ka teises omavalitsuses

Eve Rohtla
, 60+ peatoimetaja
Copy
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Konstantin Sednev/Postimees Grupp
Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Konstantin Sednev/Postimees Grupp Foto: Konstantin Sednev

Kui tütar on saanud emale või isale hooldekodukoha oma kodu lähedale, et ta saaks teda tihedamalt külastada, siis ka sel juhul on õigus toetusele. Toetamiskohustus on sel juhul vanema rahvastikuregistrijärgsel omavalitsusel.

60+ lugejate küsimustele vastab sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.

Mida tähendab hooldusvajaduse hindamine? Kes seda täpselt teeb? Kui kaua see aega võtab?

Hooldusvajaduse hindamine on tegevus, mille käigus kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab igakülgselt inimese abivajadust ning selgitab välja, milliseid sotsiaalteenuseid või -toetusi inimene toimetulekuks vajab. Igal omavalitsusel võib olla selleks oma hindamisvahend. Abivajaduse väljaselgitamiseks hindab sotsiaaltöötaja inimese olukorda ja toimetulekut tervise- ja sotsiaalvaldkonna küsimustiku alusel. Elukeskkonna koosmõju hindamiseks viiakse abivajaduse hindamine läbi inimese kodus. Sotsiaalteenuse või -toetuse saamiseks tuleb inimesel pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kellega koostöös leitakse talle kõige sobivam abinõu. Sotsiaalteenuseid ja -toetusi, vältimatut sotsiaalabi ja muu abi andmist on kohustatud korraldama inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne kohalik omavalitsus.

Kas meil piisab nendest sotsiaaltöötajatest, kes seda tööd teevad? Kui pikk on järjekord?

Abivajaduse hindamine viiakse läbi taotluse esitamisele järgneva 10 tööpäeva jooksul ja see on ka aeg, mille jooksul antakse inimesele teada, kas ta määratakse koduteenusele või mitte ning missugune on teenuse rahastamine. Pole välistatud, et inimesele võib lisaks koduteenusele määrata samal ajal ka isikuabi teenuse, kui omavalitsuses on need teenused näiteks eraldiseisvad. Täpsem info on saadav iga KOVi kodulehel.

Näiteks: minu ema on sisse kirjutatud Paidesse, aga mina elan Viljandis ja olen saanud emale hooldekodu­koha oma kodu lähedale, et saaksin teda tihedamalt külastada, siis kuidas sel juhul kohalik omavalitsus toetab või ei toeta?

Toetab ikka. Toetamiskohustus on rahvastikuregistrijärgsel omavalitsusel ehk Paidel. Hoolekandeasutus võib asuda teises omavalitsuses.

Mida kodus elamise teenus endast kujutab? Mida täpselt toetatakse?

Kodus elamise teenusel ehk koduteenusel osutatakse abi mitmel tegevusel. Näiteks aidatakse toa kütmise, toiduvalmistamise, toa ja riiete korrastamise ning toiduainete ja majapidamistarvete ostmise ja muu vajaliku asjaajamisega. Nende teenuste vajadus ja maht selgitatakse välja abivajaduse hindamise käigus. Igas omavalitsuses võivad koduteenusel osutatavad tegevused olla erinevad, neid võib olla seaduses toodu kõrval ka rohkem ning need peavad tagama inimese toimetuleku.

Tihti ei piisa vanemaealisel inimesel sellest, et talle söök koju tuuakse. Elamisväärne elu ei tähenda pelgalt sööki. Väga suurt abi oleks vaja kodustel töödel, näiteks akna pesemisel, kardinate mahavõtmisel, nende pesemisel ja triikimisel ning uuesti üles riputamisel, ka kappide koristamisel. Seda teenust ju sotsiaaltöötaja pakkuda ei suudagi. Kas riik on sellele mõelnud, kuidas nende tööde puhul eakamat inimest aidata?

Omavalitsused on väga erinevad oma abitegevuste loetelude osas. On omavalitsusi, kus osutatakse ainult koduabi tegevusi, on ka omavalitsusi, kus koduteenus sisaldab koduabi kõrval ka otseselt isikuabi tegevusi, näiteks hügieenitoimingud, abi riietumisel vms. Samuti on omavalitsustes erinev teenuse hinnastamine ning leidub tasuta ja ka tasu eest pakutavaid teenuseid. Eelmainitud abitegevused, nagu akende pesemine, kappide koristamine, võivad omavalitsustes olla osa koduteenusest või eraldi lisateenus, mistõttu võivad need olla oma mahu tõttu ka tasulised.

Lisaks omavalitsuse korraldatavatele kohustuslikele sotsiaalteenustele (sh koduteenus) on võimalik saada abi ka erinevatelt teenuseosutajatelt, sh eraettevõtjatelt ja mittetulundusühingutelt, kes samuti sarnaseid teenuseid pakuvad. Ka on olemas väga tänuväärseid vabatahtlikke liikumisi, näiteks seltsidaamid, kes vabatahtlikkuse alusel toetavad eakaid seltsilisteks olemisega. Kõige täpsema info konkreetses omavalitsuses tegutsevate teenuseosutajate ja pakkumiste kohta saab kindlasti kohalikust omavalitsusest.

Suur mure on vanemaealistel inimestel ka oma hügieeniga, eriti varbaküünte lõikamisega. Käed on kohmakad, artriidist puretud, kuidas selle murega vanemaealist aidata saaks?

Need on isikuabi tegevused ja sellise tegevuse osutamine võib olla omavalitsuste puhul erinev, kuid seegi on miski, millele koostöös sotsiaaltöötajaga kindlasti lahendus leitakse.

Tagasi üles