E, 30.01.2023

Väljasuremisohus sinist kopsurohtu leiab Eestis vaid üksikutest paikadest

maaelu.postimees.ee
Väljasuremisohus sinist kopsurohtu leiab Eestis vaid üksikutest paikadest
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sinine kopsurohi (Pulmonaria angustifolia).
Sinine kopsurohi (Pulmonaria angustifolia). Foto: Iti Jürjendal

Sinine kopsurohi on väljasuremisohus taimeliik, mis kasvab Eestis vaid Lõuna-Tartumaal üheksas kasvukohas. Taim kuulub seetõttu kõige rangema kaitse alla ehk esimesse kaitsekategooriasse. 

Keskkonnaamet täiendas sinise kopsurohu kaitse tegevuskava, et tagada talle paremad võimalused elujõulisena säilimiseks.

Sinine kopsurohi (Pulmonaria angustifolia) kasvab kuivadel valgusküllastel lõunakaarde avatud soojematel nõlvadel või metsaservades ning harvem hõredates leht- ja segametsades. Peamiselt ohustab teda valgustingimuste muutumine ja liigse kulukihi tekkimine kasvukohtades, seega on kaitse tegevuskavas pööratud suurt rõhku hooldustööde tegemisele just seal, kus taim kasvab.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kuke sõnul on liigikaitse oluline osa igapäevasest looduskaitsest. „Meie eesmärk on kodumaa looduse mitmekesisuse säilitamine ja ohustatud liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamine. Sinise kopsurohu kaitse tegevuskavaga saame anda suuniseid, et taime populatsioonid säiliksid elujõulistena vähemalt kaheksas praeguses kasvukohas, nagu kaitse eesmärgis kokku lepiti,“ ütles Leelo Kukk.

Sinise kopsurohu kaitse tegevuskavaga saame anda suuniseid, et taime populatsioonid säiliksid elujõulistena vähemalt kaheksas praeguses kasvukohas, nagu kaitse eesmärgis kokku lepiti.

Liigikaitse büroo peaspetsialist Riina Noormägi sõnul on sinine kopsurohi sattunud Eestis väljasuremisohus liikide hulka, sest kasvukohti ohustavad metsa servaalade võsastumine ning metsa järelkasvu ja alusmetsa põõsarinde tihenemine. „Seepärast keskendumegi taime elupaikade kaitsele. Liigi kaitse tegevuskavaga on ette nähtud nii raie, võsatõrje kui ka trimmerdamine. Hooldustööd on kavandatud tähtajatu tegevusena, sest nende katkemisel muutuvad elupaigad taas sinisele kopsurohule ebasobivaks ja konkreetsete kasvukohtade hooldusvajadust hinnatakse igal aastal uuesti,“ selgitas Riina Noormägi Keskkonnaametist.

Senine tegevus selle liigi kaitsel on olnud pigem tulemuslik, sest liigi arvukus ning leiukohtade arv ei ole vähenenud. „Saame öelda, et jääme kavandatavate kaitsetegevuste tulemusega rahule siis, kui praegu teadaolevate liigi leiukohtade arv ja populatsioonid püsivad samad või suurenevad,“ lisas Noormägi tulevikku vaatavalt.

  • Sinise kopsurohu kaitse tegevuskava koostamisel tegid koostööd Keskkonnaameti spetsialistid, Keskkonnaagentuuri ja Tallinna botaanikaaia töötajad.
  • Uuendatud tegevuskava on koostatud aastateks 2022-2026 ja kava tegevuste elluviimiseks on kavandatud 11 230 eurot.
  • Järgmine kaitse tegevuskava uuendamine on kavas 2026. aastal.
  • Uuendatud sinise kopsurohu kaitse tegevuskavaga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel.
Märksõnad
Tagasi üles