L, 1.04.2023

Tiina Tambaum: Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?

Eveliis Mee
, Postimees TV toimetaja
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments

Neljapäeval, 3.juunil kell 14.00 toimub Tallinnas, Suur-Ameerika 1 Ministeeriumide ühishoone pressiruumis avatud seminar ja esmakordselt läbi viidud uuringu «Kas vanemaealiste arendamine on hobi või amet?» esitlus.

Tervena ja aktiivsena vananemine on otseselt seotud õppimis- ja arenemisvõimalustega ning sotsiaalse kaasatusega vanemas eas. Eesti seenioritöö tegijate uuring toob välja peamised kitsaskohad – tegevuse vähene mõtestamine ja väärtustamine, olematu võrgustik kohalike omavalitsuste (KOVide) tasandil ja valdkonna strateegiliste eesmärkide puudumine.

Seminaril analüüsitakse uuringu tulemusi, praktikute kogemusi, hoiakuid ja väärarusaamu. Jutuks tulevad tähelepanu alt välja jäävad eakad mehed (enamik hobitegevusi külaseltsides, kultuuri- ja sotsiaalkeskustes on suunatud naistele), seenioritöö tegelikud võimalused ja valdkonna tegijate koolitamise vajadus kohalikes omavalitsustes.

Meil on vanemas eas enesearendamist vaadeldud vaid kui «vaba aja veetmise» vormi. Inimestele ei pakuta süsteemset õpet, ei hinnata tegevuse kvaliteeti, olemasolev praktika on väljaspool kriitikat. Haridusgerontoloogiast teame, et oskamatu tegevus pole mitte lihtsalt ressursi raiskamine, vaid sellel on kahjustavad tagajärjed», ütles uuringu läbi viinud MTÜ 65B juht, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur Tiina Tambaum, tuues näitena pandeemiaolukorras olevad eakad. «Vanemad inimesed pole arenenud ühiskonnaga samas rütmis, neil puuduvad vajalikud oskused – riigi teavitused ei jõua nendeni, sõnumid ei kõneta. Vanemaealiste toimetuleku parandamiseks peab nendega tegelemisest saama oskustöö, professioon», lisas Tambaum veendunult.

«Vanemaealiste huvikaitse programmi raames tehtud uuring annab esmakordselt tõese pildi tööst eakatega. Ning sel pildil on paljugi valesti. Koostöös sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Ülikooliga pakume teaduspõhist lahendust seenioritööks, mis on vajalik sotsiaalse muutuse tekitamiseks ühiskonnas», sõnas MTÜ Kuldne Liiga projektijuht Raivo Hellerma.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles