L, 9.12.2023

Praegu teisest pensionisambast lahkujad saavad raha septembris (1)

Copy
Kui sambast lahkujatel tuleb oma raha vähemalt viis kuud oodata, siis pensionile minnes saab raha juba järgmisest kuust.
Kui sambast lahkujatel tuleb oma raha vähemalt viis kuud oodata, siis pensionile minnes saab raha juba järgmisest kuust. Foto: Shutterstock

Iga inimene peab enne teisest pensionisambast lahkumist ja sinna kogutud raha väljavõtmist selle otsuse hoolega läbi mõtlema. Lihtsalt niisama igapäevasteks kuludeks pole seda raha mõistlik kasutada. Aga kui raha on siiski enne pensioniiga hädasti vaja, saab iga hetk esitada avalduse kogu raha väljavõtmiseks.

Jõudes teise samba pensioniikka ehk saades 60aastaseks, on raha väljavõtmine paindlikum ja soodsam, ütleb Rahandusministeeriumi kindlustuspoliitika osakonna nõunik Kertu Fedotov.

„Teisest sambast lahkumise asemel kasutage pensionile jäämise eeliseid. Kui sambast lahkujatel tuleb oma raha vähemalt viis kuud oodata, siis pensionile minnes saab raha juba järgmisest kuust, pensionilepingu sõlmimisel hiljemalt ülejärgmisest kuust. Näiteks kui lähete II sambast pensionile jaanuaris, ei tule rahasaamiseks oodata septembrit, vaid selle saab juba veebruaris.”

Mida tähendab mõiste pensionieelne aeg?

Kertu Fedotov
Kertu Fedotov Foto: Erakogu

Me ise ei ole mõistet pensionieelne aeg kasutanud. Meie oleme rääkinud teise samba pensionieast. Teise samba pensioniiga algab 60aastaselt, mis on viis aastat varasem kui vanaduspensioniiga. See tähendab, et praegu võivad teisest sambast pensionile jääda kõik, kes on vähemalt 60 aastat vanad.

Mida tähendab teisest sambast pensionile jäämine rahaliselt?

II samba pensionäridele kehtivad raha väljamaksmisel maksusoodustused. Kui olete II samba pensionieas ehk 60aastane või vanem, võite II sambast pensionile jääda, aga ei pea. Pensionile saate jääda siis, kui seda soovite. II sambast raha välja võtma hakkamiseks piisab pensionile jäämisest. Kui olete noorem kui 60aastane, aga teile makstakse mõnda eri- või soodustingimustel pensionit I sambast, ei anna see õigust ka II sambast pensionile jääda. Ja teistpidi – kui olete vähemalt 60aastane, aga ei ole I sambast veel pensioni võtma hakanud, ei takista see II sambast pensionile jääda.

Pensioniikka jõudes tuleb igal teise sambaga liitunul otsustada, kas ta võtab II pensionisambasse kogutud raha välja kas eluaegse pensionina, oodatava elueaga jagatud tähtajalise pensionina või ühekordse väljamaksena korraga. Kes valib pika pensioniplaani, ei pea väljavõetavalt rahalt tulumaksu maksma. Kes aga võtab kogutud raha välja ühekorraga või lühema tähtajalise pensionina, peab maksma sellelt summalt kümme protsenti tulumaksuks.

Maksustamise mõttes on kõige soodsamad eluaegne ja vähemalt keskmiselt elada jäänud aastatele jaotatud pension. Eluaegse pensioni eelis on ka asjaolu, et kuitahes kaua te ka elate, pole vaja muretseda, et pension varem lõppeks. Tähtajalise pensioni korral kestab pension seda kauem, mida pikem tähtaeg on valitud. Kuigi maksuvabastuse annab juba pension, mis on jaotatud teie vanuses inimeste keskmiselt elada jäänud aastatele, elab tegelikkuses umbes pool inimestest sellest kauem, pool aga vähem.

Kas see tähendab, et saan raha jupikaupa või võin selle välja võtta neil tingimustel, mis teisedki, kes soovivad II sambast lahkuda?

Pensionile minnes saab igaüks ise valida, mil viisil oma raha teisest sambast välja võtma hakata. Valida on nii eluaegne kui ka tähtajaline pension ja vajadusel saab raha ka korraga välja võtta. Teise samba pensioniealisele on raha väljavõtmine soodsam. Ühekordse ja lühema tähtajalise pensioni korral tuleb tasuda tulumaksu 10 protsenti. Eluaegne ja pikem tähtajaline pension on maksuvabad.

Võrreldes sambast lahkumisega enne pensioniiga võimaldab pensionile jäämine inimesel teise samba raha kiiremini kätte saada, kuna väljamaksed algavad juba järgmisel kuul või pensionilepingu korral hiljemalt ülejärgmisest kuust.

Kas ma võin samal ajal jätkata tööl käimist?

Kui inimene on valinud teisest sambast pensionile jäämise, võib ta küll tööl edasi käia, aga tema sissemaksed teise sambasse lõpevad. Nagu teisest sambast lahkumise korral, lõpevad maksed ka siin viiteajaga jaanuarist, maist või septembrist, sõltuvalt sellest, millal saab tehtud avaldus pensionile minekuks. Neist veel tehtud maksetest kogutud raha saab hiljem kätte samuti pensioni või ühekordse väljamaksena, vastavalt valitud pensioni saamise viisile.

Millal pensioni kogumine täpselt lõpeb, sõltub sellest, mis kuul teisest sambast pensionile jääda. Kui lähete pensionile detsembris, jaanuaris, veebruaris või märtsis, lõpetate kogumise septembrist. Kui aprillis, mais, juunis või juulis, lõpetate kogumise jaanuarist. Kui lähete pensionile augustis, septembris, oktoobris või novembris, lõpetate kogumise aga maist. Pensionilepingul määrab pensioni kogumise lõppemise siin kuu, millal pensionilepingu sõlmimisest taganemise aeg möödus (pensionilepingust saab taganeda 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist). Kuna teisest sambast pensionile jäädes hakkate raha saama juba järgmisest või ülejärgmisest kuust, aga kogumine lõpeb üksnes kolmel korral aastas, siis pärast pensionile jäämist kogutud raha saate kätte hiljem samuti pensioni või ühekordse väljamaksena, oma valitud pensionisaamisviisi järgi.

Kui inimene vanuses 55+ võtab praegu kogu teise sambasse kogutud raha korraga välja, siis kui palju hakkab ta selle otsuse tõttu vähem põhipensioni saama?

Kui inimene pole veel teise samba pensioniikka jõudnud (60aastaseks saanud), siis tasub tal kindlasti raha väljavõtmisega oodata, kuna pensionieas saab seda teha soodsamalt – tavapärase 20protsendilise tulumaksu asemel tuleb tasuda kümme protsenti ja pikaaegse pensioni korral üldse mitte. Kui palju teine sammas pensionilisa annab, sõltub kogumise perioodist, valitud fondist ja palga suurusest. Aeg, mille jooksul on inimene olnud liitunud teise sambaga, mõjutab ka esimese samba pensioni õigusi. Kuna teise sambaga liitunutel läheb osa sotsiaalmaksust teise sambasse, koguneb esimese samba pensioni õigusi neil aastatel selle võrra vähem. Ilma täpsete andmeteta on seepärast keeruline öelda, milline oleks sambast lahkumise mõju pensioni suurusele.

Keskmisi pensione vaadates ilmneb, et 2019. aasta lõpu seisuga (2020. aasta on veel kokkupanemisel) oli keskmine esimese ja teise samba vanaduspension kokku 445 eurot ja neil vanaduspensionäridel, kes said teisest sambast eluaegset pensioni, oli pension kahest sambast kokku 515 eurot. Keskmine teise samba eluaegne pension oli samal ajal 56,5 eurot kuus. Kui nüüd raha võetakse teisest sambast enne pensionile minekut välja ja seda pensioniks ka kõrvale ei panda, jääks pension nende andmete kohaselt umbes kümme protsenti väiksemaks.

Mida suurem on kogutud summa, seda suurem on selle mõju pensionile ja vastupidi. Tulevikus, kui teine sammas on täisvõimsuse saavutanud, võib pension neist kahest sambast kokku jääda kuni 30 protsendi võrra väiksemaks, kui tööl käimise ajal ollakse teise sambaga liitunud, kuid võetakse siis raha vahetult enne pensioniikka jõudmist muul otstarbel kasutamiseks välja.

Kui olete veidi noorem kui II samba pensioniiga, tasub tõsiselt kaaluda, kas tuleksite toime ka nii, et II sambast raha veel välja ei võta. Sest kui viivitate pensionieani need mõned aastad, saate oma raha võtta II sambast välja soodsamalt. Kui pensionieani on aega rohkem, võite lahkumisotsuse teha ka hiljem, kui see lisaraha peaks ühel hetkel siiski hädavajalik olema.

Sambast lahkumise avaldust saate teha igal ajal. Seda ei pea tegema tingimata 2021. aasta jaanuaris ega märtsis või üldse 2021. aastal.

Kommentaarid (1)
Copy

Märksõnad

Tagasi üles