K, 1.02.2023

Esimese dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise sai Benita Kodu

60+
Esimese dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgise sai Benita Kodu
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Fotol on vasakult: Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevjuht Miret Tuur, Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman, dementsusega inimeste osakonna juhataja Liis Kroonmäe ja Dementsuse Kompetsenstikeskuse hoolekandevaldkonna arendusjuht Katre Pall
Fotol on vasakult: Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevjuht Miret Tuur, Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman, dementsusega inimeste osakonna juhataja Liis Kroonmäe ja Dementsuse Kompetsenstikeskuse hoolekandevaldkonna arendusjuht Katre Pall Foto: Erakogu

Dementsuse Kompetentsikeskus andis välja esimese dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgise, mille pälvis Keila lähistel asuv Benita Kodu juurdeehitusena suvel avatud spetsiaalselt dementsusega inimeste jaoks ehitatud kodu.

Üldhooldust pakkuvatel asutustel on alates septembrist võimalik taotleda dementsusesõbraliku asutuse märgist. Taotluses on kokku neli valdkonda, millele peab asutus märgise saamiseks vastama: asutuse väärtused, füüsiline ja sotsiaalne keskkond, tegevused ja üritused asutuses ning personali pädevus ja professionaalsus.

Märgise annab Dementsuse Kompetentsikeskus välja nendele asutustele, kes vastavad märgise kriteeriumitele igas valdkonnas.

“Pälvida esimesena Eestis dementsusesõbraliku hoolekandeasutuse märgis, on suur tunnustus,” sõnas Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman. “Suvel valmis pikalt ja põhjalikult planeeritud Benita Kodu juurdeehitus, mis on mõeldud inimestele, kellel on progresseeruv mäluhäire. Selleks, et oleksime märgise vääriline, koolitame järjepidevalt personali ning panustame keskkonna ja teenuste arendamisse. Soovime, et meie elanikud tunneksid ennast koduselt, samas tagades piisava iseseisvuse, väärikuse ja turvalisuse.”

„Euroopa teistes riikides oleme näinud dementsusega inimestele mõeldud teenusepakkujate häid praktikaid - aga nüüd on sotsiaalse- ja füüsilise keskkonna parimad näited kõik Benita Kodus olemas, st ka rahvusvaheliselt saame Benita Kodu eeskujuks tuua,” rääkis Dementsuse Kompetentsikeskuse tegevjuht Miret Tuur. “Benita Kodu on mitu aastat teadlikult arendanud dementsussündroomiga inimeste hoolduse kontseptsiooni ning loonud dementsussündroomiga inimeste hoolduspõhimõtteid toetava ja dementsusega inimeste vajadusi arvestava füüsilise ja sotsiaalse keskkonna.”

Sotsiaalministeeriumi poolt loodud Dementsuse Kompetentsikeskuse eesmärk on parandada dementsusega inimeste ja nende lähedaste toimetulekut ja elukvaliteeti, viies ellu tegevusi, mis tõstavad inimeste teadlikkust dementsusest ja abi saamise võimalustest ning parandavad tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust.

Dementsussõbraliku hoolekandeasutuse märgis on välja töötatud Dementsuse Kompetentsikeskuse, Tervise Arengu Instituudi, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja esindajate eestvedamisel. Benita Kodu on mitmekülgne sotsiaal- ja tervishoiuteenuste keskus, kuhu kuulub eakate kodu, innovaatiline dementsussõbralik maja, õendusabihaigla ning rehabilitatsiooni- ja koolituskeskus.

Märksõnad
Tagasi üles