E, 29.05.2023

Eakate telefoniseltsi uuringusse oodatakse osalejaid

60+
Facebook Twitter
Comments
Foto: Elmo Riig

Tallinna Ülikooli teadur Tiina Tambaum viib läbi arendusuuringu, et välja töötada metoodika vanemate inimestega telefoniseltsi pidamiseks. Selleks otsitakse mistahes vanuses inimesi, kes on nõus osalema 10–15 nädalat kestvas teadusuuringus telefoniseltsi pakkujatena.

“Regulaarsete telefonikõnede tegemine vanemas eas sugulastele ja sõpradele on tavapärane ja ei vaja mingi metoodika järgmist, küll aga huvitab mind telefoniselts, mis on rahuldustpakkuv mõlemale osapoolele, aitab säilitada vanema inimese kognitiivseid võimeid, toetab elu mõtestamist ja tulevikutunnetust. Telefoniseltsi pidamise metoodika väljaarendamine on uuenduslik lähenemine nii täiskavanuõppe kui kogukonnaõppe valdkonnas,” selgitas Tambaum.

Enne iga kõnet saab osaleja teemad ja mängud, millele oma kõnes toetuda. Pärast iga kõnet täidab osaleja lühikese ankeedi kõne ülesehituse ja selle komponentide kohta, kuid mitte selle kohta, mida täpselt räägiti.

Kord kuus kogunevad kõik telefoniseltsi pakkujad virtuaalselt ja arutavad, kuidas kõnesid sisukamaks muuta ning mida parandada ja uuendada.

Uuringus osalemiseks on tarvis:

- leida vanem inimene, kes on üksilduse riskis ja kes on sellega nõus, et tema telefonikaaslane osaleb uuringus;

- täita eelankeet telefoniseltsi pakkumise senise kogemuse ning eesmärkide kohta, samuti lühike info inimese kohta, kellele seltsi pakud;

- sõlmida uurijaga konfidentsiaalsus- ja koostöökokkulepe;

- teha regulaarselt kord nädalas telefoniseltsi kõnesid, mis kestavad vähemalt 20 minutit ja soovituslikult mitte rohkem kui tund;

- täita vahetult pärast iga kõne tagasisideleht;

- kohtuda virtuaalselt uuringu kestel kord kuus uuringus osalejatega.

Uuringu algus on planeeritud novembrisse, kuid täpne aeg sõltub, kuidas õnnestub osalejaid leida. Vanema inimese kohta, kellega telefonivestluseid peetakse, küsitakse uuringu alguses ja lõpus mõned üldandmed, mis uuringu läbiviijale jäävad anonüümseks.

Isiklikku teavet, sh ka mitte seda, mida ta telefonikõnede ajal räägib, uuringu käigus ei koguta. Analüüsi tulemused avaldatatakse ainult üldistatud ja isikustamata kujul.

Oma huvist saab teada anda: Tiina Tambaum: tiina.tambaum@tlu.ee

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles