Uuring: eakatel on üha raskem tööd leida

BNS
Copy
Uuringu kohaselt saadetakse kandideerijatele heal juhul saadetakse eitav vastus, aga otsust ei põhjendata iialgi.
Uuringu kohaselt saadetakse kandideerijatele heal juhul saadetakse eitav vastus, aga otsust ei põhjendata iialgi. Foto: GEORGES GOBET/AFP

september, BNS - Värskest CV-Online’i poolt 55+ vanuses vastajate hulgas läbi viidud küsitlusest selgub, et eakamad inimesed ei tunne, et neil oleks piisavalt sobivaid võimalusi tööturul osalemiseks.

Ehkki tööandjad hindavad juba töötavaid vanemaid kolleege reeglina kõrgelt, on 22 protsenti vastajatest tajunud ea tõttu vahe tegemist ja kaheksale protsendile on kandideerimisel vanuse tõttu ära öeldud. 

Vastajale sobiva töökoormusega või töö sisuga pakkumiste olemasolu hinnati keskmiselt 5,5 ja 5,1 palliga 10-st võimalikust, sobiva palgatasemega tööpakkumiste olemasolu hinnati isegi vaid 4,8 palliga.

Eraldi murekohana toodi välja koroonakriisi mõju, mis on vähendanud üldist töökohtade arvu ja loonud pinnase pensioniealiste töötajate koondamiseks. 

Kui vastajate hinnangul on tööandja suhtumine 55+ vanuses tööle kandideerijasse vaid 4,9 palli vääriline, siis suhtumine samas vanuses juba olemasolevatesse töötajatesse on märksa parem – seda hinnatakse 5,9 palliga. Võib arvata, et tööandjad oma vanemate kolleegide tööga rahul. 

Eakamad inimesed ning nende kogemused, kohusetundlikkus ja usaldusväärsus on kollektiivis reeglina au sees. Küsimusele, kas vastaja on tundnud, et teda koheldakse organisatsioonis vanusest tulenevalt teisiti, vastas eitavalt 68 protsenti.

“On igatpidi mõistetav, et aastad muudavad inimest. Mõned ametid sobivadki noorematele paremini kui vanematele või vastupidi – sageli on eakamad inimesed rahulikumad, kannatlikumad ja sallivamad. Üldiselt aga tasuks keskenduda inimese isiksuseomadustele ja oskustele," pani CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires tööandjatele südamele, et vaid sünniaasta põhjal kellegi kandidatuuri kõrvale ei lükataks.

“Kurb on lugeda, kui vastaja on kirjutanud, et heal juhul saadetakse eitav vastus, aga otsust ei põhjendata iialgi. Igal kandideerijal on ju õigus asjakohasele tagasisidele, mis annaks talle sisendi arenemiseks ja julguse edaspidigi oma avaldusi saata.”

Uut töökohta otsides saavad vastajad infot tööportaalidest, aga märkimisväärsel kohal on infoallikana ka töötukassa infovoog ja vanema generatsiooni jaoks harjumuspärased ajalehtede töökuulutused. 

CV-Online viis 24. augustist 4. septembrini läbi küsitluse, millega uuris 55-aastaste ja vanemate inimeste osalemist tööturul, nende hinnanguid ühiskonna suhtumistesse ja ootusi tööandjatele. Küsimustikule vastas veebi teel 1005 inimest, kellest viiendik on pensionärid, pooled töötavad täieliku või osalise koormusega, alla kümnendiku on töötu staatuses. 

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles