Rahvusraamatukogu ootab esmaspäeval vanemaealisi tasuta IT-õpituppa

Üks tüüpilisemaid palveid, mida teenindajad eakatelt raamatukogukülastajatelt kuulevad, on palve dokumendile digiallkirja panna enda eest. Tuldud on ka lähedase ID-kaardi ja paroolidega.

FOTO: Arvo Meeks

Esmaspäeval, 21. oktoobril kell 10-12 toimub Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus vanusele 55+ mõeldud tasuta õpituba "Ole IT-vaatlik", kus saab küsida ekspertidelt nõu arvutite ning nutiseadmete kohta.

Eesti Rahvusraamatukogu infospetsialisti Ingrid Polise sõnul jõuavad eakad ka maapiirkondadest Tallinna raamatukogudesse nutimuredega seetõttu, et noortel pole aega või oskusi nende aitamiseks.

"Hiljuti tuli raamatukokku vanem proua ja pöördus teenindaja poole sooviga kasutada arvutit. Tema pereliige oli kodus haige ning arvuti ega interneti kasutamise võimalust ei olnud. Proual oli kaasas pereliikme ID-kaart koos koodidega, et logida sisse portaali eesti.ee ja täiendada Haigekassa infosüsteemis pereliikme kontaktandmeid ja lisada arvelduskonto number. Kuigi küberturvalisuse küsimustega võib alati pöörduda oma kohaliku raamatukogu poole, siis paneksin noortele südamele, et delikaatsete isikuandmetega ei tohiks võõrad ümber käia ja siin võiksid lähedased neid siiski ise nõustada,“ märkis Polis.

Tüüpilisi palveidm, mida teenindajale esitatakse:

  • palutakse teenindajal teha pangakonto väljavõtteid/ülekandeid (st lastakse võõral inimesel näha enda pangakonto andmeid, kontojääke jm);
  • palutakse teenindajal enda eest puhkuseavaldust täita asutusesiseses portaalis (mida ei tohiks võõrastele näidata, sh pangakonto andmed, kuhu laekub puhkuseraha jm);
  • üleüldiselt igasuguste isiklike andmetega sisse logimist nõudvate iseteeninduskeskkondade kasutamisel teenindajalt abi palumine (maksa arveid, täida vorme, aita teha tuludeklaratsiooni jne);
  • palutakse teenindajal dokumendile digiallkirja panna enda eest (või kuidas faile krüpteerida-dekrüpteerida)

Tavaline on rahvusraamatukogu infospetsialisti sõnul ka probleem, kus uus tarkvara tuleb tööülesannete täitmiseks selgeks teha, aga õpetajaid pole võtta. Nii jõutaksegi raamatukogu spetsialistide jutule.

"Näiteks tuli uuesti õpingutega alustanud proual õppetöö raames koostada esitlus programmis PowerPoint. Ta ei olnud varem selle programmiga kokku puutunud ning kõik sellega seotu oli tema jaoks uute oskuste omandamine – esitluse loomine, info ja piltide lisamine, faili salvestamine, faili saatmine õppejõule hindamiseks,“ kirjeldas ta tüüpilist muret.

Nutiasjade õpitoad vanemaealistele toimuvad Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse kuu kampaania "Ole IT-vaatlik" raames oktoobris Tallinna suuremates raamatukogudes koostöös Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudiga. Osalejad saavad ülevaate küberturvalisuse põhitõdedest ning tudengid ja raamatukogutöötajad aitavad kohapeal ka praktilise nõustamisega.

Eesti Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis toimub eestikeelne "Ole IT-vaatlik" nutiasjade õpituba esmaspäeval, 21. oktoobril algusega kell 10 ning samuti avatakse nõuandepunktid, kus saab kord nädalas privaatsematel teemadel ekspertide käest nõu küsida.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) alustas 1. oktoobril kampaaniaga "Ole IT-vaatlik", mis keskendub küberteadlikkuse tõstmisele vanemaealiste seas, kes ei ole sealsetest ohtudest nii hästi informeeritud. Kampaania koduleht www.itvaatlik.ee koondab lihtsad nõuanded turvaliselt internetis toimetamiseks.

Tagasi üles
Back