Raamatukogud ootavad vanemaealisi tasuta IT-õpitubadesse

FOTO: www.freepik.com

Järgmisel nädalal toimuvad Tallinna Keskraamatukogus vanusele 55+ mõeldud tasuta eesti- ja venekeelsed õpitoad „Ole IT-vaatlik“, kus saab küsida ekspertidelt nõu arvutite ning nutiseadmete kohta.

Nutiasjade õpitoad vanemaealistele toimuvad Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) küberturvalisuse kuu kampaania „Ole IT-vaatlik“ raames oktoobris Tallinna suuremates raamatukogudes koostöös Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudiga. Osalejad saavad ülevaate küberturvalisuse põhitõdedest ning tudengid ja raamatukogutöötajad aitavad kohapeal ka praktilise nõustamisega.

Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teaduri Tiina Tambaumi sõnul ei ole Eestis järjepidevat täiskasvanute digioskuste õpetamise süsteemi.

„Kuni vanemaealisel puudub tugisüsteem digioskuste õppeks, ei saa teda ka panna täielikult vastutama ebaturvalise käitumise eest virtuaalmaailmas,“ ütles teadur.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimees Katre Riisalu rõhutas, et küberturvalisuse küsimustega võib alati pöörduda oma kohaliku raamatukogu poole.

„Raamatukogu töötajad on oma ala asjatundjad, kes oskavad aidata nii arvutite ja nutiseadmete kasutamisel kui korraldavad ka erinevaid koolitusi. Küll aga tuleks lähedastelt abi paluda siis, kui tegemist on tundlike isikuandmetega. Näiteks pangakonto ülekandeid, digiallkirju ja muid isiklikke andmeid ei tohi võõrastele näidata,“ lausus Riisalu.

Tallinna Keskraamatukogus toimub eestikeelne „Ole IT-vaatlik“ üritus esmaspäeval, 14. oktoobril algusega kl 11 peamaja suures saalis ja venekeelne „Ole IT-vaatlik“ üritus neljapäeval, 17. oktoobril algusega kl 11 võõrkeelse kirjanduse osakonna saalis.

Eesti Rahvusraamatukogus toimub eestikeelne „Ole IT-vaatlik“ nutiasjade õpituba esmaspäeval, 21. oktoobril algusega kl 10 ning samuti avatakse nõuandepunktid, kus saab kord nädalas privaatsematel teemadel ekspertide käest nõu küsida.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) alustas 1. oktoobril kampaaniaga „Ole IT-vaatlik“, mis keskendub küberteadlikkuse tõstmisele vanemaealiste seas, kes ei ole sealsetest ohtudest nii hästi informeeritud. Kampaania koduleht www.itvaatlik.ee koondab lihtsad nõuanded turvaliselt internetis toimetamiseks.

Tagasi üles