Ligi 300 inimest vajab Tallinnas igakuiselt häirenuputeenust

Häirenupp.

FOTO: www.medi.ee

Meditech Estonia osutab Tallinna tellimusel sotsiaalvalve- ehk häirenuputeenust tänavu ligikaudu 300 inimesele kuus – teenuse eesmärk on pakkuda abi neile, kes pole iseseisvalt võimelised abistajatele oma eluruumi uksi avama.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul aitab teenus tõsta kodus elavate eakate ja erivajadustega inimeste turvatunnet, kes võivad terviseprobleemide tõttu kas kukkuda või sattuda mõnda muusse abitusse olukorda.

"Kui inimene vajab vältimatult ja kiiresti kõrvalabi, siis teenuse kasutajatel on võimalik kasutada häirenuppu, mille kaudu läheb signaal otse kõnekeskusele, kus selgitatakse kiiresti välja, mis on inimesega juhtunud, vajadusel sekkub operatiivteenistus, kes sõidab abivajaja juurde," sõnas Mölder.

Häirenuputeenus võimaldab inimestel elada võimalikult kaua oma kodus, mis on oluliselt odavam kui hooldamine hoolekandeasutuses.

Teenus on meie klientide jaoks tasuta, kuid isiku elukohajärgne linnaosa sotsiaalhoolekande osakond peab tuvastama, et inimesel on selge vajadus teenuse järele.

"Teenus on meie klientide jaoks tasuta, kuid isiku elukohajärgne linnaosa sotsiaalhoolekande osakond peab tuvastama, et inimesel on selge vajadus teenuse järele," lisas Mölder.

Taotleja elukoht peab olema registreeritud Tallinnas ning eelduseks on ka oma eluruumi juurdepääsu tagamine ehk koduvõtmete andmine teenuse osutajale.

Tagasi üles