Pärnu uus projekt keskendub hooldusvajadusega inimestele ning nende pereliikmetele

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Ramesh Amruth / Caro / Scanpix

Pärnu linnavalitsuse poolt esitatud projekt «Omastehooldajad tööturule: koduteenus ja täisealise päevahoid Pärnu linnas võimalustepõhiselt vajadustepõhiseks» sai EL ühtekuuluvusfondilt positiivse otsuse.

Projekti eesmärk on osutada Pärnu linna eakate ja erivajadustega inimeste suurenenud hoolduskoormusega pereliikmete töölesaamist või tööl püsimist toetavaid hoolekandeteenuseid. Tulemuste saavutamiseks hakatakse Pärnu linna haldusterritooriumil arendama koduteenust ja päevahoiuteenust.

Pereliikmed saavad tööle minna

«Omastehooldajate tööturule naasmise ja tööl püsimise toetamiseks on projektiga kavas arendada koduteenuse võimalusi selliselt, et kvaliteetset ja pädeva hooldaja poolt osutatavat teenust saab pakkuda ka puudega või eaka kliendi kodus. Seda kogu tööpäeva ajal vastavalt vajadusele, mis annab hoolduskoormusega pereliikmele võimaluse, kas tööle minna või vältida töölt ära tulemist,» rääkis sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver.

Projekti tulemuste saavutamiseks arendatakse Pärnu linna haldusterritooriumil koduteenust ja päevahoiuteenust nii, et need vastavad suure hooldus- ja järelevalvevajadusega hooldatavate hinnatud tegelikele vajadustele. Teenuste arendamise läbi luuakse võimalused omastehooldajatele naasmiseks tööturule ja selle läbi nii omaastehooldaja kui hooldatavate elukvaliteedi parandamiseks.

Projekti kogumaksumus on 459 789 eurot, millest EL toetust 344 842 ja linna omafinantseering 114 947,25 eurot. Projekt viiakse ellu kahe aasta jooksul.

Tagasi üles