L, 1.04.2023

Minister Iva: kavatseme hoolekandesse kaasata vabatahtlikke

60+
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva Foto: Eero Vabamägi / Postimees

Riik soovib koostöös MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant kaasata hoolekandesüsteemi senisest enam vabatahtlikke. Eesmärk on toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad abistamist või juhendamist igapäevase eluga toimetulekul ja ühiskonnaelus osalemisel, teatas Sotsiaalministeerium.

Sotsiaalministeerium kuulutas märtsikuus välja riigihanke viimaks läbi projekt, mille tulemusena arendada välja kestlik lahendus vabatahtlike kaasamiseks kogu riigis.

«Sotsiaaltöötajad täidavad igapäevaselt ka selliseid ülesandeid, mis ei eelda erialast haridust ja mille täitmiseks saaks kasutada kogukonna abi,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. «Vabatahtlikud ei asenda sotsiaaltöötajat, kuid suudavad sageli pakkuda vajalikku abi, mida kohaliku omavalitsuse teenused ei pruugi katta. Kogukonna kaasamine ja suurem tähelepanu oma liikmetele võimaldaks eakal või puudega inimesel kauemaks koju elama jääda ja ennetada hooldekodusse sattumist. Tihti võib aidata ka vestluspartneri olemasolu, et suuremaid muresid ennetada ning säilitada inimese elukvaliteeti.»

Kümnendik vabatahtlikest eakad

Minister Iva sõnul on järjest olulisem ka vanemaealiste iseseisva toimetuleku suurendamine ning nende kaasamine vabatahtlikku tegevusse. «Oluline on, et inimene saaks olla aktiivne igas vanuses,» ütles minister Iva. «Eesti vanemaealiste potentsiaal ja eelised on kasutamata, seega oli üheks hanketingimuseks, et kaasatud vabatahtlikest 10 protsenti on vanemaealised.»

MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmiti kaheaastane leping, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Poliitikauuringute Keskuse Praxis 2013. aastal tehtud uuringu tulemuste kohaselt on sotsiaalvaldkonnas vabatahtlikke seni kaasatud vähe, sest puudub ühtne vabatahtlike kaasamise ja rakendamise praktika.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles