Spetsialistide puudus tõstab sotsiaalse rehabilitatsiooni hindu

FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Augusti algusest kehtivad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele uued hinnad. Läbi hinnamuutuse soovib riik leevendada spetsialistide puudust ning parandada seeläbi ka teenuse kättesaadavust ja kvaliteeti, vahendab sotsiaalministeerium. 

«Hinnad, millega riik sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust ostab, on püsinud mitmeid aastaid peaaegu muutumatuna ning see on mõjutanud ka teenuste kättesaadavust. Mitmed teenuseosutajad on pöördunud meie poole murega, et seni kehtinud hindade juures pole neil võimalik spetsialiste hoida ega juurde leida,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

«Inimeste abistamiseks vajame asjatundlikke spetsialiste ning see eeldab, et teenuseosutajad saavad maksta ka konkurentsivõimelist töötasu. Inimesi vahetult abistavate spetsialistide palgad on oluline teema sotsiaalvaldkonnas laiemalt, millega peame teenuste rahastamisel arvestama. Samal põhjusel suuname veel sel aastal ka erihoolekandesse lisaraha,» rääkis minister.

Tänasest kehtivad pea kõikidel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustel uued hinnad, mille kujundamisel võeti arvesse rehabilitatsioonispetsialistide palga- ning seadmete ja muu inventari kulusid. Hinnamuudatuste ettepanekud koostas sotsiaalkindlustusamet arvestades koostööpartnerite tagasisidet ja seniseid praktikaid. Näiteks tõuseb psühholoogi teenuse tunnihind 37 protsenti ja logopeedi teenuse tunnihind 28 protsenti.

Määrusega muudeti ka rehabilitatsiooniprogrammide hindamise kriteeriumeid. Uued kriteeriumid annavad võimaluse kinnitada eelkõige neid programme, mis vastavad täpsemalt riiklikele arengusuundadele – eelistatud on programmid, mida muu hulgas pakutakse inimese igapäevases keskkonnas, näiteks kodus.

Sotsiaalne rehabilitatsioon on sotsiaalteenus, mis on mõeldud nende keeruliste juhtude toetamiseks, kus on vaja mitmete spetsialistide (nt logopeed, tegevusterapeut, eripedagoog) abi, et inimene ja tema lähedased saaksid õppida, kuidas erivajadusega igapäevaselt hakkama saada. Teenuse osutamist korraldab sotsiaalkindlustusamet.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest maksab riik:

  •  tööealise psüühikahäirega inimese eest kuni 2325 eurot aastas.
  •  16-aastaste ja vanemate puudega inimeste eest kuni 483 eurot või rehabilitatsiooniprogrammi alusel kuni 1000 eurot aastas;
  •  lapse puhul kuni 1395 eurot aastas.
  •  Lisaks sellele kaetakse eraldi piirmäärade alusel ka transpordi- ja majutuskulud.
Tagasi üles