Kaia Iva: eakas vajab abi iga tööpäeva lõuna ajal

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

FOTO: Eero Vabamägi / Postimees / Scanpix

«Kohaliku omavalitsuse (KOV) roll on suurendada oma elanike iseseisvat toimetulekut ja ennetada nii abivajaja kui ka hooldaja toimetulekuraskuste süvenemist. Riik saab omavalitsusi selle ülesande täitmisel toetada,» rääkis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva teisipäeval Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolekul.

«Sotsiaalteenused peavad vastama inimeste vajadustele, olema kvaliteetsed ning abivajajatele kättesaadavad,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. «KOVi pakutav abi peab inimest päriselt ja kogu abivajaduse jooksul aitama. Näiteks, kui eakat hooldav pereliige käib tööl ja eakas vajab abi söömisel ja hügieenitoimingutes, siis ei piisa abistavast teenusest vaid kolm korda nädalas, vaid eakas vajab seda iga tööpäeva lõuna ajal.»

Tulu- ja maamaksust omavalitsuste lisavahendid

Oma kohustuste täitmist rahastavad omavalitsused enda tulubaasist, sh tagavad oma elanikele sotsiaalteenuste kättesaadavuse. Omavalitsuste sissetulekud tulevad maksudest, toetustest, teenustest ja muudest tuludest. Riigieelarvest eraldatud riiklike maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Kuna eesmärk on leevendada omastehooldajate koormust, siis on sotsiaalministeeriumil ettevalmistamisel vastav tegevuskava, mis esitatakse valitsusele aasta lõpus.

«Riik toetab kohalikke omavalitsusi koolituste, juhendmaterjalide, nõustava järelevalve, aga ka erinevate rahastamisvõimaluste pakkumisega,» ütles minister Iva. «Oluline on ka jagada häid praktikaid, mida juba paljudes kohtades kasutatakse – seeläbi jõuab kvaliteetne tugi iga abivajajani kõikides omavalitsustes üle Eesti.»

Hoolekandesüsteemi arendamiseks ja sotsiaalteenuste pakkumiseks on kohalikel omavalitsustel võimalik taotleda toetusi Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalfondi meetmetest.

Eesti Linnade ja Valdade Liit on üleriigiline omavalitsusliit, mille liikmeteks on 2018. aasta seisuga 73 omavalitsust. Liidu ülesanne on esindada ja kaitsta oma liikmete ühishuve ning aidata kaasa kohaliku omavalitsuse üldisele arengule.

Tagasi üles