Minister Iva: ootused kohalikele omavalitsustele hoolekande korraldamisel on oluliselt suurenenud

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

FOTO: Eero Vabamägi/EESTI MEDIA/SCANPIX BALTICS

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva rõhutas täna alanud linnade ja valdade päevadel kohalike omavalitsuse juhtidele, et sotsiaalvaldkonna arendamine ning inimeste heaolu tagamine peab olema kaasaegse kohaliku omavalitsuse esmaseid eesmärke.

«Kohalike omavalitsuste esmatähtis ülesanne sotsiaalvaldkonnas on parandada oma piirkonna elanike iseseisvat toimetulekut ning ennetada toimetulekuraskuste süvenemist,» rääkis minister Kaia Iva. «Oleme kohalikele omavalitsustele andnud lisaülesandeid ning ka lisarahastust,» lisas ta.

Riik toetab kohalikke omavalitsusi koolituste, juhendmaterjalide, nõustava järelevalve ja rahalise toe ning nõuga.

Sellel aastal saavad kohalikud omavalitsused kokku 33 miljonit eurot lisaraha tasandusfondist. Samuti on kohalikel omavalitsustel ja teenusepakkujatel võimalik kasutada Euroopa Struktuurifondide vahendeid näiteks sotsiaalteenuste arendamiseks ja pakkumiseks, uuenduslike sotsiaalteenuste väljatöötamiseks, lapsehoiukohtade loomiseks, erivajadustega inimeste kodude kohandamiseks.

Lisaks toetab riik kohalikke omavalitsusi üldhooldekodude energiatõhusaks muutmisel, dementsetele klientidele teenusekohtade loomisel ja kompetentside suurendamisel.

Linnade ja Valdade Päevad toimuvad sel aastal juba 14. korda. Messi raames toimub kahel päeval arvukalt seminare ja teematutvustusi. Lisaks sotsiaalkaitseministrile tutvustavad töötubades sotsiaalpoliitika eesmärke ja võimalusi ka sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse, hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum, laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks ning tervisesüsteemide arendamise osakonna juhataja Agris Koppel.

Tagasi üles