Tallinn kavatseb seenioridele luua modernse teenuskodu

Kaasaegseks renoveeritud 0-energia ühiselamu Mustamäel. Pilt on illustratiivne.

FOTO: SANDER ILVEST/PM/SCANPIX BALTICS

Tallinna linnavalitsus asus koostama seenioride eluasemeprogrammi, mille eesmärgiks on kindlustada elusügisesse jõudnud linnakodanikud jõukohase toetatud eluasemega, teatas linna pressiteenistus.

Tallinna linnavalitsus andis sotsiaal- ja tervishoiuametile ning linnavaraametile ülesande koostada seenioride eluasemeprogramm ning esitada see linnavalitsusele hiljemalt 1. oktoobriks 2018.

Teenuskodu kontseptsioon

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on seenioride eluasemeprogrammi koostamine vajalik, sest linn soovib eakatele pakkuda teenuseid, mis toetavad eakate inimeste perekonda ning soodustavad eaka toimetulekuvõimet. «Kavatseme rajada sotsiaalmaja eakatele toimetulekutuge vajavatele linnaelanikele ning luua ka täiesti uue seeniorite teenuskodu kontseptsiooni, mis annab eakatele eelkõige vabaduse ning võimaluse väärikalt ja mõnusalt oma vanaduspäevi veeta,» sõnas Mölder.

«Teenuskodu on plaanis luua erakapitali kaasates Tallinna kesklinna Nafta 1a kinnistule. Teenuskodus oleks hea ligipääsetavusega 1-2-toalised üürikorterid,» selgitas abilinnapea Eha Võrk.

Tõnis Möldri sõnul pakutakse selles majas mitmesuguseid teenuseid, mille eesmärgiks on säilitada ja edendada elanike füüsilist, vaimset ja sotsiaalset suutlikkust ja iseseisvat toimetulekut. «Seenioride teenuskodu on mõeldud eelkõige neile, kes eluasemeküsimust iseseisvalt lahendada ei suuda, kuid samas on nende terviseseisund piisavalt hea, et mõningase kõrvalise abi toel iseseisvalt omaette eluruumis elada,» ütles Mölder .

«Tulenevalt eakate arvu kasvust on linna soov aasta-aastalt oma teenuseid laiendada ja kaasajastada. Tallinnas elab ligikaudu 100 000 inimest, kellel eluaastaid 60 ja enam, arvestades linnaelanike vanuselist koosseisu on oluline toetada ka majanduslikult hästi toimetulevaid eakaid, kes soovivad suhelda ja ühiskonnaelus osaleda,» selgitas Võrk.

Majas oleks ka muud teenused

Lisaks korteritele peaks seenioride kodus olema ka raamatukogu- ja ühistegevusruum, eakatele jõukohased sportimisvõimalused, söökla või kohvik ja ruumid tervishoiuteenuste pakkumiseks. Ühtlasi peab majas olema ööpäevaringne häirenupuga valveteenus. Elanikele pakutaks ka mitmesuguseid tasulisi teenuseid – juuksur, maniküür, pediküür, saun, majapidamisteenused (koristamine, pesupesemine, toidu koju toomine jms).

Esmalt kavatseb linn rajada Maleva tn 18 kinnistule sotsiaalmaja. «Sellesse sotsiaalmajja planeerime umbes 75 korterit ning lisaks ühiskondlikud ruumid. Neis korterites peaksid ka ratastoolis elanikud saama iseseisvalt või minimaalse kõrvalise abiga toime tulla,» seletas Võrk.

Tagasi üles