Minister Iva selgitab: miks me seda tegime

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Selle aasta alguses jõustus tulumaksureform, millega oluliselt tõusis maksuvaba osa keskmise ja väiksema palga saajatele. See annab suurema sissetuleku rohkem kui poolele miljonile Eesti inimesele, kellele jääb kätte kokku üle 160 miljoni euro.

Vaatamata hoolsale töötegemisele ei ole sageli täiskoha eest saadava palgaga lihtne toime tulla. Väikese ja keskmise palga puhul maksuvaba määra tõstmine jätab rohkem raha kätte just neile, kellele iga euro on võrreldes palga suurusega suhteliselt suurema kaaluga. See motiveerib ka väikese palgaga töötama, selle asemel, et loota toetustele.

Kuna jaanuari alguses oli pensioni väljamakse, kuid palgapäev ja sellega kaasnev tulumaksuvabastus enamjaolt alles kuu lõpus, siis võibki praegu jääda mulje, et töötavate pensionäride olukord on valdavalt hoopis halvemaks muutunud. See ei ole aga tõsi. Selgitan allpool faktide keeles, mis on toimumas eeskätt pensionäride vaatepunktist.

Kokkuvõte uuest olukorrast:

  1. Maksuvõidu saab üle poole miljoni inimese, kokku jääb inimestele kätte üle 160 mln euro.
  2. Töölkäimine on motiveeritud, väiksem palk on maksuvaba ja keegi ei maksa tulumaksu üle 20 protsendi, ükskõik kui suure palga puhul jääb 100 eurost vähemalt 80 kätte.
  3. Tulumaksusüsteem on kõigile ühesugune staatusest sõltumata.
  4. Viis kümnest pensionärist on endiselt tulumaksuvabad, sama sissetuleku korral 4 võidavad ja 1 kaotab. Töötavatest pensionäridest 7 võidab ja 3 kaotab.

Miks me seda tegime?

Vaatamata hoolsale töötegemisele ei ole sageli täiskoha eest saadava palgaga lihtne toime tulla. Väikese ja keskmise palga puhul maksuvaba määra tõstmine jätab rohkem raha kätte just neile, kellele iga euro on võrreldes palga suurusega suhteliselt suurema kaaluga. See motiveerib ka väikese palgaga töötama, selle asemel, et loota toetustele.

Millised on uue maksusüsteemi tingimused?

Kui maksustatav tulu on keskmiselt ühes kuus kuni 1200 eurot, siis on maksuvaba osa suurus 500 eurot. 1200 eurost suurema tulu puhul hakkab maksuvaba osa vähenema ja 2100-eurose tulu puhul muutub nulliks. Maksuvaba osa ületavalt sissetulekult tuleb maksta 20 protsenti tulumaksu, täpselt sama suur protsent kõigile. Maksustatav tulu on näiteks palk, pension, vanemahüvitis, tulu ettevõtlusest jmt. Elatist ning riiklikke ja KOV volikogu otsusega makstavaid toetusi ei maksustata.

Kas pensionäre maksustatakse teistest inimestest erinevalt?

Ei, kõigile on sellest aastast ühesugune maksustamise süsteem. Segadust tekitab see, et seni oli pensionäridele tavalistest töötajatest soodsam süsteem (eelmisel aastal oli pensionäridel maksuvaba 416 eurot), nüüd aga maksusüsteem ühtlustus ja maksuvaba on kuni 500 eurot. Pensionid on Eestis olnud maksustatud alates 2002. aastast ning umbes pooled pensionäridest on oma sissetulekutelt ka tulumaksu maksnud.

Võrdluseks - Ungaris, Leedus, Rumeenias, Slovakkias ei ole pension maksustatav, ülejäänutes Euroopa riikides on riiklik pension maksustatav.

Kui paljudele on uus süsteem soodsam?

Uuest süsteemist võidab üle 80 protsendi maksumaksjatest. Kõigist pensionäridest umbes pooled ei pidanud ka seni tulumaksu maksma. Kui aluseks võtta eelmise aasta novembrikuu väljamaksed, siis nüüd muutub veel umbes 43 protsendile pensionäridest maksustamine soodsamaks ja umbes 6 protsenti pensionäre hakkavad rohkem maksu maksma. Need on mõnevõrra suurema palgaga pensionärid, aga ka näiteks eripensionite ja muu tulu saajad.

Palju kõneks olnud töötavatest pensionäridest hakkavad palga ja pensioni koosmõjus enam maksu maksma umbes 28 protsenti (umbes 21 000 inimest). Kuid ka võitjaid on töötavate pensionäride hulgas palju, umbes 69 protsenti.

Kes maksuvabastust arvestab?

Üldiselt peab tulumaksuvaba osaga arvestamiseks isik esitama ÜHELE tööandjale avalduse, seda võib teha kindla summana või näha ette, et raamatupidaja arvutab seaduses toodud valemi põhjal maksuvaba osa suuruse. Töötav pensionär saab esitada 2 maksuvabastuse avaldust, ühe Sotsiaalkindlustusametile ja teise töökohta, kuid maksuvabastus kokku saab ikka olla kuni 500 eurot.

Pensionär, kes ei saanud 2017. a muud maksustatavat tulu – tema maksuvabastuse avaldus selleks aastaks loetakse Sotsiaalkindlustusametile (SKA) esitatuks ja pensionile rakendatakse 500-eurost maksuvabastust (soovi korral võib sellest loobuda, kui näiteks teab, et on oodata dividenditulu).

Maksuvabastuse avaldusi saab muuta. Sotsiaalkindlustusametisse (SKA) enne 20. kuupäeva esitatud avalduse korral saab seda rakendada järgmisest kuust. Mõistagi saab maksuarvestust korrigeerida 2019. aasta alguses tuludeklaratsiooni esitades.

Sotsiaalkindlustusametile (pensionid, vanemahüvitis) saab tulumaksuvabastuse avaldust esitada: portaali eesti.ee kaudu, tavalise kirjaga, digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga või minna klienditeenindusse.

Kui inimene helistab ja tal muud võimalused avalduse tegemiseks puuduvad, ka siis pannakse tema soov kirja (tulumaksu infonumber 661 0551 E-R 09.00-17.00).

Teavet tulumaksu muudatuste kohta saab ka

Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. 

Maksu- ja Tolliameti kodulehelt. 

KRIITILISED numbrid võrdluses 2017. aastaga.

Pensionäri maksimaalne võit maksumuudatustest on 16,8 eurot. Teiste isikute maksimumvõit on 64 eurot, kuna seni on tavalised töötajad maksnud samalt sissetulekult suuremat tulumaksu.

Kui palk + pension on üle 1352 euro, on võrreldes 2017. aastaga tulumaks suurem.

Kui palk + pension on üle 2100 euro, on tulumaks 83,2 euro võrra suurem kui eelmisel aastal.

Mittepensionäril ületab tulumaks eelmise aasta maksusumma, kui maksustatav tulu kuu kohta on üle 1776 euro. Kui ta tulu on üle 2100 euro, siis tuleb maksta 36 eurot rohkem kui eelmisel aastal.

2018. aasta jaanuari tegeliku pensioni väljamakse põhjal (pensionäre kokku 372 948, sealhulgas vanaduspensionäre 307 000) pension ei muutunud 25 protsnedil, suurenes 58 protsendil ning vähenes 17 protsendil (62 000 pensionäril). 

VÄHENEMISE PÕHJUS on peamiselt selles, et töötavad pensionärid on esitanud maksuvabastuse taotluse töökohta, seega nad rakendavad oma maksuvabastuse seal. Osa inimesi ei soovinud maksuvabastust praegu kasutada ja rakendavad seda järgmisel aastal maksudeklaratsiooni esitades.

KUID on ka neid, kes praegu ei tööta, kuid kes eelmisel aastal mõnda aega töötasid ja seetõttu nende eest automaatset maksuvabastust ei saa rakendada, nemad peaksid pöörduma SKA poole ja avalduse esitama.

KUI on küsimusi jaanuaris makstud pensioni ja sellelt arvestatud tulumaksu kohta või on soov maksuvabastuse avaldust esitada või seda muuta, siis infot saab SKA infotelefonilt 661 0551. Samuti saab soovi korral lasta info enda andmete kohta kirjaga saata. Mõistagi saab minna ka teeninduspunkti.

Kaia Iva

Sotsiaalkaitseminister

Tagasi üles