Okupatsioonirežiimide poolt represseeritute toetus tõuseb

Küüdivagun

FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Kolmapäevasel valitsuse istungil heaks kiidetud eelnõuga tõstetakse alates 2018. aastast represseeritute toetust seniselt 192 eurolt 230 eurole.

«Represseeritu toetus suuruses 192 eurot kehtib 2016. aasta 1. jaanuarist. Varasemalt maksti represseeritule kahte toetust – tervise taastamise toetust ja sõidusoodustust, mis võrdus samuti maksimaalselt 192 euroga kalendriaastas. Arvestades tarbijahinna muudatusi, on põhjendatud represseeritu toetuse suurendamine seniselt 192 eurolt 230 euroni,» selgitas sotsiaalkaitseminister Kaia Iva.

Tuumakatastroofi likvideerijatele riiklik toetus

Eelnõuga on ühtlasi kavas täiendada sotsiaalhoolekande seadust ja kehtestada sotsiaaltoetus Eestist sunniviisiliselt tuumakatastroofi tagajärgede likvideerimisele saadetud isikutele, kes ei saa samalaadset toetust teiste seaduste alusel. Sotsiaaltoetuse suuruseks on 230 eurot. Nüüd pole neil isikutel vajalik küsida tervisekahjude leevendamiseks toetust kohalikust omavalitsusest ja riik tuleb siin appi. Sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile ühekordne taotlus koos Eestis viibimist tõendava dokumendi ja aatomielektrijaama avarii likvideerimisel viibimist tõendava dokumendiga.

«Uut toetust makstakse kodakondsuseta isikutele ja neile, kes on vahepeal Eesti kodakondsuse saanud, kuid sellele pole õigust välismaalastel. Uutele toetuse saajatele ei laiene represseeritute õigused,» lisas Kaia Iva.

Represseeritu teotusest

Sotsiaalkindlustusameti andmetel sai 2016. aasta lõpus represseeritu toetust 10 337 inimest, mis on ligikaudu üks protsent Eesti elanikkonnast. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus hakkas kehtima 2004. aasta 1. jaanuarist ning selle eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 1940. aasta 16. juunist kuni 1991. aasta 20. augustini õigusvastaselt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut.

Tagasi üles