Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik sai suure tunnustuse osaliseks

Ida-Tallinna keskhaigla silmakliinik.

FOTO: ITK

Möödunud aasta detsembris jõudis lõpule üleeuroopalise referentshaiglate koostöövõrgustiku loomise protsess, mille tulemusena akrediteeris Euroopa Komisjon Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku üleeuroopalise haruldaste haiguste võrgustiku täieõiguslikuks liikmeks. 

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhataja dr Artur Klett.

FOTO: ITK

Haruldaste haiguste võrgustik ehk täpsemini Euroopa Referentsvõrgustik (European Reference Networks) loodi Euroopa Komisjoni ettepanekul ja eestvedamisel pea kolm aastat tagasi, et aidata ja toetada neid inimesi, kes võitlevad tavapärasest keerulisemate haigustega.

Patsiendid, kelle meditsiiniline seisund nõuab spetsiifilisi teadmisi või ressursse, saavad nimetatud võrgustiku kaudu parema juurdepääsu diagnoosimisele ja ravile. Samuti hoolitsetakse selle eest, et saadav teenus oleks kvaliteetne, kättesaadav ja kulutõhus. Võrgustikud on ette nähtud katma erinevaid haruldaste haigustega seotud meditsiinivaldkondi, kus eksperte on vähe.

Läinud aasta lõpus sai suure tunnustuse osaliseks ka Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliinik, kes Euroopa Liidu liikmesriikide nõukogu konsensusliku otsusena sai samuti Euroopa Referentsvõrgustike liikmeks haruldaste silmahaiguste valdkonnas.

Ida-Tallinna Keskhaigla silmakliiniku juhataja dr Artur Kletti sõnul on säärane tunnustus süsteemse ja pikaajalise töö tulemus. „Veerandsaja aasta jooksul on sellesse protsessi olnud kaasatud kogu kliiniku kollektiiv. Meil on olemas pikaajalised kogemused haruldaste silmahaiguste ravis ja diagnostikas, oleme olnud 24 aastat Balti Silmaonkoloogia Keskus, oleme tunnustatud Euroopa Oftalmoloogianõukogu (EBO) akrediteeringuga silmakliinikuna, mis annab meile õpetava kliiniku staatuse ning õiguse koolitada Euroopa oftalmoloogia eriala spetsialiste,” kirjeldab dr Klett.

Haruldaste haiguste võrgustikku kuulumine on silmakliiniku juhataja sõnul kasulik nii meditsiinitöötajatele kui ka patsientidele. „Arstidel on tänu võrgustikku kuulumisele oluliselt lihtsam juurdepääs kaasaegsetele diagnostika- ja ravivõimalustele ning see on omakorda kasuks patsientidele, kes saavad keskuste ja arstide omavahelise koostöö abil kõrgeima kvaliteediga ravi,” selgitab ta.

Hetkel kuulun haruldaste haiguste võrgustikku 23 asutust üle Euroopa, nende hulgas Eestist lisaks ITK silmakliinikule ka TÜ kliinikum, kes osaleb haruldaste luuhaiguste ja endokrinoloogiliste haiguste võrgustikes.

Võrgustikes on kindel ning kontrollitud ring konkreetsete erialade parimaid ekspertkeskuseid, kus on võimalik saada ekspertide nõu ja abi ning vajadusel saata sinna ka oma patsient.

Tagasi üles