Kuidas rakendada seeniorkirurgide kogemust?

Põhja-Eesti regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse juhataja professor Peep Talving

FOTO: Liis Treimann

Kuidas rakendada seeniorkirurgide asendamatut kogemust ning millisel moel kõige paremini toetada krooniliste haigustega patsiente, kelle eluiga tänu heale ravile üha tõuseb?Kuidas pakkuda kõrgkvaliteedilist plaanilist ravi olukorras, kus erakorraliste haigete osakaal üha suureneb, kuid haigekassa lepingumaht ei kasva? Kuidas anda parimat ning jätkusuutlikku väljaõpet noortele arstidele ehk residentidele?

Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliinik korraldab 30. oktoobril Swissȏtel Tallinn Konverentsikeskuses sügiskonverentsi, mille fookusteemad puudutavad nii teravaid meditsiinipoliitilisi küsimusi kui ka kitsamat patsiendi tasandit. Kõik teemad on päevakorda kerkinud igapäevatöö praktilisest kogemusest.

„Erakorralise kirurgia eriala on jõudsalt arenemas nii Ameerika Ühendriikides, Jaapanis kui ka Euroopas ning see on hästi kohandatav ka Eesti piirkondlikes haiglates,“ ütles üks konverentsi korraldajatest, Regionaalhaigla erakorralise kirurgia keskuse juhataja professor Peep Talving.

„Erialakirjandus näitab selgelt, et erakorralise kirurgia profileeritud tegevus parandab ravitulemusi.“

Dr Peep Talvingu sõnul oleme olukorras, kus tänu erinevatele põhjustele, näiteks elanikkonna vananemisele ning haiglate võrgustumisele, tõuseb aasta-aastalt piirkonnahaiglates erakorraliste haigete osakaal. Samas tuleb ravida ka plaanilisi haigeid ning õpetada mitmekülgselt residente. „Muutunud olukorras vajab kogu tulevikustrateegia sealhulgas h aigekassa eelarve kiiret ümberkujundamist.“

Teema üle arutlevad professor Peep Talving, dr Andres Asser, dr Kristo Kask ning teised tohtrid.

Konverentsi teine sessioon kannab intrigeerivat nime „Arenev ja vananev kirurg“. „Käsitleme tegelikult tervet kirurgi eluiga – kujunev kirurg, tippspetsialist ning seeniorkirurg,“ tutvustas Regionaalhaigla Kirurgiakliiniku juhataja dr Leonhard Kukk. Koos Tartu Ülikooli kolleegide professor Joel Starkopfi ning dotsent Urmas Lepneriga arutletakse, millised peaksid olema rõhuasetused noorte koolitamisel ning millele tulevikus aktsenti asetada. Oma kogemuse esitavad residentuuri läbinud noored kolleegid Eestist ja Inglismaalt.

Konverentsi kolmandas pooles räägitakse elukvaliteeti parandavast kirurgiast. „Tähtis ei ole ju mitte ainult haigus välja lõigata, vaid ka peale lõikust maksimaalselt patsiendi elukvaliteeti säilitada,“ rõhutas dr Kukk.

Ravivõimalused on tänapäeval jõudsalt edasi arenenud ning ka vähki käsitletakse kui kroonilist haigust. Lisaks onkoloogilistele haigustele on meil palju muid kroonilisi seisundeid, mis vajavad tähelepanu – diabeet, ülekaalulisus, varasemalt väga vähe käsitletud kraniosümostoos väikelastel. Selles sessioonis saavad sõna paljud tippkirurgid – dr Ilmar Kaur, dr Tõnu Vanakesa, dr Heleia Nestal Zibo ning teised tohtrid.

Erakorraliste ning krooniliste haigustega patsientide ravis võtavad õed väga suure rolli enda peale. Seetõttu toimub paralleelselt spetsiaalselt õdedele suunatud programm, mis käsitleb samu fookusteemasid, kuid lähtudes õdede tööspetsiifikast.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku sügiskonverentsi kava

Arstide sessioonid

09.30–10 Registreerimine ja tervituskohv;

I sessioon Aktuaalsed teemad erakorralises kirurgias – moderaator dr Leonhard Kukk;

10–10.10 Avasõnad dr Leonhard Kukk, PERH kirurgiakliiniku juhataja;

10.10–10.30 Erakorraline kirurgia – aeg profileerimiseks piirkondlikes haiglates? professor Peep Talving, PERH erakorralise kirurgia ülemarst;

10.30–10.50 Intrakraniaalse rõhu mõõtmine neurotrauma foonil – jah või ei või vahest? dr Andres Asser, PERH neurokirurg;

10.50–11.10 Erakorraline käekirurgia Põhja-Eestis, dr Kristo Kask, PERH ortopeed-käekirurg;

11.10–11.30 Trauma käsitluse kuldne standard, ATLS Eestis, professor Peep Talving, PERH erakorralise kirurgia ülemarst;

11.30–11.45 Arutelu ja sessiooni kokkuvõte

II sessioon Arenev ja vananev kirurg – moderaator professor Peep Talving

12.45–13.30 Kirurgilise residendi logiraamat
Üldjuhendaja nägemus, dotsent Urmas Lepner, TÜK kirurgiakliiniku juhataja;
Eesti residendi nägemus, dr Karl-Gunnar Isand, PERH üldkirurg;
Suurbritannia residendi nägemus, dr Jessika Voll, üldkirurgia arst-resident;

13.30–13.45 Üliõpilasest kogenud eriarstiks, professor Joel Starkopf, TÜK anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja, arstiteaduskonna dekaan;

13.45–14 Kitsam spetsialiseerumine kirurgiliste erialade sees, dr Leonhard Kukk, PERH kirurgiakliiniku juhataja;

14–14.15 Vananev kirurg, professor Peep Talving, PERH erakorralise kirurgia ülemarst;

14.15–14.30 Arutelu ja sessiooni kokkuvõte

III sessioon Elukvaliteeti parandav kirurgia Põhja-Eesti Regionaalhaiglas – moderaator dr Priit Põder

15–15.15 Bariaatrilise kirurgia kaugtulemused Eestis, dr Ilmar Kaur,PERH üldkirurg-ülemarst;

15.15–15.30 Rekonstruktiivsed trahheobronhiaalsed operatsioonid Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, dr Tõnu Vanakesa, PERH torakaalkirurg-ülemarst;

15.30–15.45 Diabeetiku säärearteri angioplastika – mõju elukvaliteedile, dr Priit Põder, PERH veresoontekirurg-vanemarst;

15.45–16 Elukvaliteeti säilitav onkouroloogia, dr Elari Valk, PERH uroloog;

16–16.15 Kranioplastika kraniosünostoosi raviks ja neuroloogiliste kahjustuste ennetamiseks, dr Heleia Nestal Zibo, PERH näo-lõualuukirurg;

16.15–16.30 Elu pärast pea-ja kaelapiirkonna pahaloomuliste kasvajate radikaalset kirurgilist ravi. Veronika Raudsalu, PERH kliiniline logopeed;

16.30–16.45 Arutelu ja sessiooni kokkuvõte

16.45–16.50 Arstide sessiooni lõpusõnad

Õdede sessioonid

10–10.30 Registreerimine ja tervituskohv

I sessioon – moderaator Ulvi Tasane

10.30–10.35 Avasõnad. Karin Maanas, PERH kirurgiakliiniku õendusjuht;

10.35–11 Raske trauma meil ja Lõuna-Aafrikas. Sten Saar, PERH arst- resident;

11–11.20 Õe roll bariaatriliste patsientide nõustamisel. Kristel Janvest, PERH bariaatriaõde;

11.20–11.45 Lamatiste preventsioon Air2Care madratsi abiga. Lorrain Demott, Inglismaa;

II sessioon – moderaator Kai Slet

12.45–13.10 Ülevaade kliinilise õenduse eriala koolitusest Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Elmira Piiritalo, PERH operatsiooniõde;

13.10–13.35 Elukvaliteedi tagamine pea-ja kaelakirurgia haigetele pärast radikaalset kirurgilist ravi. Veronika Raudsalu, PERH kliiniline logopeed;

13.35–14 Moodsa aja neurokirurgiline patsient, dr Andres Asser, PERH neurokirurg;

14–14.30 Ilu nõuab ohvreid – jalanõudest tingitud probleemid, dr Kaspar Rõivassepp, PERH ortopeed;

14.30–15 ATCS promulgation in Estonia. Birgit Soehus, Vice Chair for ATCN EU;

15 Õdede sessiooni lõpusõnad

Tagasi üles