Haigekassa töötab välja uut sõeluuringut soolevähi varajaseks avastamiseks

Haigekassa.

FOTO: Toomas Huik

12. oktoobril alanud vähinädala teine oluline teema pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kõrval on vähi ja vähieelsete seisundite varase avastamise ja õigeaegse raviga seonduvad küsimused.

Kuna Eestis rahastab Haigekassa lisaks onkloloogiliste haiguste diagnostikale ja ravile ka vähi sõeluuringuid, siis on kõik need küsimused olnud juba aastaid ka ravikindlustuse fookuses.

Haigekassa on vähi sõeluuringute planeerimisel ja finantseerimisel lähtunud eelkõige tõenduspõhisusest ja on juba aastaid panustanud kahte vähi varase avastamise programmi. Rinna- ja emakakaelavähi programmides osaleb aastas umbes 60 000 naist. Sõeluuringute käigus avastatakse igal aastal ligi 800 emakakaela vähieelset seisundit, mis vajavad edasist arstide tähelepanu. Uuringutel avastatud vähijuhtute arv aastas on ligi 150.

Tänavu on Haigekassa koostöös paljude osapooltega välja töötamas uut sõeluuringut soolevähi varajaseks avastamiseks. Selle sõeluuringu põhjendatus on ka rahvusvaheliselt hinnatud ja kinnitust leidnud. Kuivõrd vähk on algstaadiumis hästi ravitav, siis on Haigekassa teatel sõeluuringust kõige enam kasu saava sihtrühma tuvastamine (Eestis 60–69aastased) ja nende aktiivne osalemine heaks tulemuseks väga oluline.

Varasemate sõeluuringutega võrreldes on Haigekassa arvates oluline edasiminek see, et uue sõeluuringu korral on kutse saavate inimeste nõustamisse kaasatud juhtivas rollis ka perearstid ja -õed. Haigekassa loodab, et järjest enam inimesi teadvustavad endale sõeluuringutel osalemise tähtsust.

Tagasi üles