Euroopa sotsiaaluuring: Eestis tunnevad end kõige üksildasemana eakad naised

Üksildus.

FOTO: Caro / Scanpix

Kõige vähem tunnevad end üksildasena noored alla 25aastased mehed, avaldab rahvusringhäälingu teadusportaal Euroopa sotsiaaluuringu andmeid. Üksildustunne kasvab nii meeste kui ka naiste puhul koos vanusega ning vanuse ja soo lõikes vaadatuna tunnevad end kõige üksildasemana eakad naised.

Sagedamini tunnevad ennast üksildasena ilma partnerita elavad inimesed sõltumata soost ja rahvusest. Soo ja rahvuse lõikes vaadatuna tunnevad end kõige üksildasemalt linnas elavad venelannad.

Hariduse lõikes tunnevad end Eestis kõige vähem üksildasena kõrgharidusega eestlannad, kõige üksildasemana vähem kui põhihariduse omandanud eestlannad.

Tööturu staatuse lõikes vaadatuna tunnevad end kõige üksildasemana tööd mitte otsivad töötud ja pikaajalise haiguse või puudega eesti mehed, tööd otsivad töötud ja pikaajalise haiguse või puudega eesti naised, pikaajalise haiguse või puudega ning kellegi hooldamiseks kodus olevad vene mehed, pikaajalise haiguse või puudega ja pensionile läinud vene naised.

End üksildasena tundvate inimeste arvu poolest on Eesti Euroopas keskmiste seas.

Faktid on Euroopa sotsiaaluuringu 2012 andmetest välja võtnud Tartu Ülikooli sotsiaalpoliitika nooremteadur Mai Beilmann.

Tagasi üles
Back