Euroopa Liidu rahvastik on vananemas. Alates 2012. aastast hakkas Euroopa tööealine rahvastik kahanema, samal ajal kui üle 60 aasta vanuste inimeste osakaal kasvab, umbes kahe miljoni inimese võrra aastas.

Selline demograafiline nihe on sõjajärgse beebibuumi suure grupi pensioniikka jõudmise tagajärg. Euroopa Liidu keskmine vanus on praegu 40 aastat, kuid aastaks 2060 on see tõusnud juba 47 aastale.