Pensionist kulub ravimitele seitse-kaheksa protsenti

Euromündid.

FOTO: www.freepik.com

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu (EPÜL) 2008. aasta mais tehtud küsitluse järgi kulutas keskmine pensionär tervishoiule kaheksa protsenti pensionist, 60+ küsitletud kolme pensionäri ravimikulud olid seitsme protsendi kandis.

EPÜL on eakate tulude ja kulude analüüsimiseks korraldanud kaks ankeetküsitlust. Neist esimesele vastas 2007. aasta algul 2300, teisele 2008. aasta mais 312 pensionäri. Mõlemad küsitlused korraldati sotsioloogilistele uuringutele kehtestatud nõuete kohaselt ja neid töötlesid Tallinna Tehnikaülikooli spetsialistid.

2007. aastal selgus, et eakad kulutavad ravimitele 250–500 krooni ehk 15,97–31,95 eurot kuus. Vastanute keskmisest pensionist moodustas see 10–25 protsenti.

2008. aastal uuriti kulutusi tervishoiule natuke laiemas mõistes. Keskmiselt kulutasid pensionärid selleks 362 krooni ehk 23,13 eurot, mis moodustas vastanute keskmisest pensionist 7,99 protsenti. Ohumärgina selgus, et 46 protsenti vastanutest kulutas tervishoiule üle 600 krooni ehk üle 38,34 euro, mis moodustas pensionist juba vähemalt 13,24 protsenti.

60+ küsitletud pensionäride ravimikulud olid 29,74, 26 ja ligi 20 eurot kuus, mis moodustab nende pensionist 5,84–7,60 protsenti. Järelduste tegemiseks jääb kolmest inimesest väheks, ent koos EPÜLi 2008. aasta küsitlusega saab väita, et keskmised ravimikulud jäävad seitsme-kaheksa protsendi kanti. Üsna palju on aga neid, kelle ravimikulud on tunduvalt suuremad.

Tagasi üles
Back