Tudengid plaanivad eakateni tuua kukkumisandurid ja meeleolunupud

Esimese sammuna plaanib Gerifix tuua Eestisse kukkumisandurid ning korraldada eakatele koolitusi, mis käsitlevad kukkumiste ennetamist ja elustiilivalikuid, mis toetaks iseseisvalt hakkama saamist ja tervelt elamist.

FOTO: VIKTOR DRACHEV/AFP

Meditsiiniteaduste valdkonna ettevõtlusainest sündis idee pakkuda eakatele personaalset nõustamist ning meditsiinilist ja tehnilist tuge, et nad saaksid võimalikult kaua oma kodus iseseisvat elu elada. Arstiüliõpilaste ettevõtte Gerifix soovib arendada Eestis eakatele kohandatud targa maja teenust - esimese asjana plaanitalse Eesti eakatele pakkuda kukkumisandurite teenust.

Tervishoiuinnovatsioonist huvituvad üliõpilased kohtusid õppeaines „Ettevõtlus meditsiinis“, kus nad pidid sõnastama Eesti tervishoiu kitsaskohad ja leidma neile võimalikke lahendusi.

Ühiskonna vananemist arvestades tundus meeskonnale kõige suurem probleem eakate hakkamasaamine.

„Ühest küljest peame väga oluliseks, et lisaks eluea pikenemisele kasvaks ka tervena elatud aastate hulk. Teisest küljest peaks meil olema eesmärk hoida lähedaste hoolduskoormust võimalikult väiksena, milleks on mõistagi vajalik eakate iseseisvus ja aktiivsus. Eakate käekäiku uurides selgus, et nende soov on elada võimalikult kaua oma kodus, ilma et lähedased peaksid nende pärast üleliia muretsema,“ kirjeldasid meeskonna liikmed.

Depressiooni aitavad ennetada meeleolunupud, millele vajutades saab eakas näidata ja talletada oma emotsioone. Kõiki neid võimalusi kaalub ka Gerifix.

Meeskond oli ühel meelel, et eakate iseseisvust ja elukvaliteeti saab tehnoloogia abil parandada. Sellest sündis Gerifixi visioon. Gerifixi nime kandvat ideed viivad praegu ellu Tartu Ülikooli arstiteaduse doktorant, tehniline ekspert, füüsik ja insener Nigul Ilves ning viienda kursuse arstitudengid Ronja Liis Tamm ja Tuulike Valliste. 

Nii on Gerifixil kavas töötada välja eakatele kohandatud targa maja teenus, et muuta vanurite ning nende lähedaste elu mugavamaks ja ohutumaks. Kuna eakatel on kukkumine sageli üks peamisi iseseisvuse kaotamise põhjuseid, siis plaanitakse esimese sammuna tuua Eestisse kukkumisandurid ning korraldada eakatele koolitusi, mis käsitlevad kukkumiste ennetamist ja elustiilivalikuid.

Peale kukkumisandurite on maailmas aga veel palju teisigi tehnilisi lahendusi, mis toetavad eaka inimese iseseisvat elu. Näiteks liikumisandurite korral süttib valgustus automaatselt, aidates vältida ohtlikku kukkumist pimedas, ning meeldetuletussüsteemid meenutavad vajalikke üritusi, arstilemineku, söömise, ravimite võtmise, vererõhu mõõtmise või veresuhkru määramise aega.

Depressiooni aitavad ennetada meeleolunupud, millele vajutades saab eakas näidata ja talletada oma emotsioone. Kõiki neid võimalusi kaalub ka Gerifix.

Ettevõtluskursuse lõppedes tegeleti ideega edasi Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juures ning käidi Starter Tartu iganädalastel üritustel.

„Ettevõtlusaines sünnivad kontaktid ja kohtutakse inimestega, kellega muidu kokku ei puutuks. Kursusel on palju põnevaid lektoreid, persoone ja edulugusid, mis mõjuvad innustavalt ja aitavad suurelt mõelda,“ innustasid Gerifixi arendajad teisigi üliõpilasi ettevõtlusele.

Jaanuari lõpus võitis Gerifix Startup Dayl Tartu Ülikooli ettevõtluse õppetooli esitlusvõistluse, millel osales üheksa võistkonda. Fotol Gerifix meeskond Startup Day üritusel.

FOTO: Erakogu

Tagasi üles
Back