Seeniorid tähistasid 150 aasta möödumist esimesest laulupeost

Tartu Kodukotuse seeniormehed korraldasid 19. juunil spordipäeva ja tähistasid 150 aasta möödumist esimesest laulupeost koos naiskooriga Linda Ahja jõe kaldal, Lääniste külaseltsi laululaval.

Ei tuldud küll jala või hobustega, nagu 150 aastat tagasi, kuid kohal olid sõbrad Haaslavalt, Viljandist, Elvast, Tähtvere Päevakeskuset ja teistest Kodukotuse huvialaringidest -kokku üle 110 inimese.

Avakõnes tervitas Seeniormeeste Klubi president Kalev Jahnson osavõtjaid, täpsustas ürituse ajakava, soovis rõõmsat seltsielu ja head laululusti. Peakorraldaja vastutus ja nimeline medal riputati Rein Otsa kaela.

Laulupeo peadirigendi kohustused ja nimeline medal riputati naiskoori Linda dirigendi Ülle Parts kaela.

Tartu abilinnapea Mihkel Lees soovis edu ja rõõmsat meelt kõigile peol osalejatele ja võttis osa mõnest spordialast.

Laulupidu algas naiskoori esinemisega. Lauldi isamaalisi ja seltskondlikke laule. Esinesid rõõmsameelsed lauljad Viljandist Voldemar Nikolaevi akordionihelide saatel.

Lisaks esinesid särtsakad tantsutüdrukud Tähtvere Päevakeskusest ja seeniormeeste klubi mehed.

Laululaval kõlasid ühised isamaalised ja seltskondlikud laulud koos ühistantsimisega.

Kõigi osavõtul segitati parimad spordialadel, keda pärast maitsvat lõunasööki ühislaulmise, tantsu ja pillimängude helinal autasustati.

Kuulitõuke mitmevõistluse parimaks oli Enn Kivisaar; korvpalli vabavisetes Harri Otsa; noole täpsusvisetes Matti Ainson; püstolist täpsuslaskmises Viljandi mees Tõnis Tuur; saapaviskamises Enn Kivisaar ja kalameestest Kuldkala omanikuks Lembit Lehemets. Eriauhind oli kalaspordi organiseerimisel Tarmo Kerstnale.

Abistava panuse eest saunas korra hoidmisel tunnustati Viljandi naist Luivit. Jätkusid hüvastijätud, et edaspidi uuesti kohtuda.

Tagasi üles