Vanemaealised toetavad Keskerakonda ja EKRE-t

Häälte lugemine. Foto on illustreeriv.

FOTO: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Noored ja nooremas keskeas inimesed pooldavad enim Reformierakonda, vanemas keskeas valijad Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) ning eakad Keskerakonda, selgus BNS-i ja Postimehe tellitud uuringufirma Kantar Emor jaanuari algul läbiviidud küsitlusest. 

50-64-aastaste seas toetab 25,6 protsenti EKRE-t, 22,3 protsenti Keskerakonda ja 21,3 protsenti Reformierakonda. 11,1 protsenti pooldab sotsiaaldemokraate, 8,3 protsenti Isamaad, 7 protsenti Eesti200, 2,6 protsenti rohelisi, 0,9 protsenti Vabaerakonda ja 0,5 protsenti ERE-t.  

Vanimas vanuserühmas, 65-84-aastaste hulgas oli kõrgeima toetusega Keskerakond, mille poolt hääletaks 37,5 protsenti, teine oli Reformierakond 21,7 ja kolmas EKRE 15,4 protsendiga. Sotsiaaldemokraate eelistas 12 protsenti, Isamaad 7 ja Eesti200 5,3 protsenti eakatest valijatest. Rohelisi ja Vabaerakonda eelistas 0,2 ning Rahva Ühtsuse Erakonda 0,7 protsenti kõige eakamatest.

Vanuserühmas 18-34 aastat toetas Reformierakonda 26,8 ja EKRE-t 23,5 protsenti. Kolmanda toetusega oli noorte seas Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), mida eelistas 14,2 protsenti, neljas oli Keskerakond 11,4 protsendiga, viies Eestimaa Rohelised 8,1 protsendiga, kuues Eesti200 6,7 ja seitsmes Isamaa 5,8 protsendiga. Vabaerakonda pooldas 2,3 ja Elurikkuse Erakonda (ERE) 0,6 protsenti noorima vanuserühma valijatest. 

Valijatest vanuses 35-49 eluaastat pooldas Reformierakonda 27,3 protsenti, Keskerakonda 22,8 ja EKRE-t 16,2 protsenti. Neljanda toetusega oli siin rühmas Isamaa 10,7 protsendiga, viies SDE 9,7 ja kuues Eesti200 7,4 protsendiga. Rohelisi pooldas 2,3 protsenti, Vabaerakonda 2,1 ja ERE-t 0,8 protsenti nooremas keskeas valijatest. 

Üldkogumis oli Reformierakonna toetus jaanuaris 24,4 protsenti, Keskerakonnal 23,3 protsenti, EKRE-l 20,2 protsenti, SDE-l 11,8 protsenti, viies oli erakond Isamaa 8 protsendiga ning kuues Eesti200, mida toetas 6,6 protsenti. Eestimaa Roheliste toetus oli jaanuaris 3,3 protsenti, Vabaerakonnal 1,4 protsenti ja Elurikkuse Erakonnal 0,5 protsenti. 

Kantar Emor näitab erakondade reitinguprotsente nendest, kellel on erakondlik eelistus, seega "ei oska öelda" vastanute protsent elimineeritakse. Andmete näitamise selline viis muudab erakondade reitinguprotsendid võrreldavaks riigikogu valimiste tulemustega. Jaanuaris oli "ei oska öelda" osakaal 21 protsenti. Maksimaalne statistiline viga ±2,4 protsenti. 

Kokku küsitles Kantar Emor 4. - 8. jaanuarini veebiintervjuude meetodiga 1340 kodanikku vanuses 18 - 84 aastat. 

Tagasi üles