Kristiine linnaosa eakate nõukogu töö on hooga käima läinud

Reedel, 23. novembril toimus järjekordne Kristiine linnaosa eakate nõukogu avatud koosolek.

Kristiine linnaosa oli üks esimestest, kes linnaosavalitsuse juurde eakate nõukoja kokku kutsus. Koosolekud ja kokkusaamised toimuvad üle kuu.

Kui septembri lõpus kõneldi põhjalikult eakatele suunatud teenuste, toetuste ja projektide temaatikat, siis novembrikuu koosolekul arutati heakorraküsimusi. Ettekandega esines Liina Marrak Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametist.

Kuna Kristiine linnaosa on oluliseks transpordisõlmeks kesklinna ja mitme teise linnaosa vahel, siis liikluskorraldus ja ühistransport on teema, mille kohta on igal ühel oma arvamus. Sama teema on heakorraga. 

Kristiine eakate nõukogu käib lisaks tavapärastele koosolekutele palju ringi. Koos on külastatud Vanurite eneseabi- ja nõustamisühingut nende Poska tänava villas, kui käidud tutvumas sportimisvõimalustega Lilleküla staadionil.

„Mulle tundub, et Kristiine seeniorid on keskmisest aktiivsemad. Eks siin ole küsimus ka harjumuses. Olen tänulik Kristiine Tegevuskeskusele, kes on meie eakate aktiivsust hoidnud. Tegevuskeskuses toimub kogu aeg midagi: üritused, huvitavad kohtumised, ringid ja trennid. Kõik Kristiine väärikas eas inimesed on oodatud!,“ kutsus linnaosavanem Jaanus Riibe kõiki aktiivselt üritustel osalema.

Tallinn ja MTÜ Eesti Pensionäride Ühenduste Liit sõlmisid aprillis Tallinna linnaga heade kavatsuste kokkuleppe, mille raames on kõikide Tallinna linnaosade valitsuste juurde loodud eakate nõukogud.

Tagasi üles