Ministeerium otsib eakatele tasuta õigusnõu pakkujaid

FOTO: www.shutterstock.com

Justiitsministeerium kuulutas välja lisakonkursi, et leida organisatsioone, kes pakuksid kuni 2017. aasta lõpuni tasuta õigusnõu eakatele, represseeritutele ja perevägivalla ohvritele.

„Nende kolme sotsiaalselt tundliku rühma õiguste kaitse vajab erilist tähelepanu,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu. „Tahame, et nad saaksid abi ametiasutustega suhtlemisel ja asjaajamisel ning perevägivalla ohvreid aidataks ka kohtumenetluses.“

Eakate õigusnõustamiseks antakse konkursi võitjale toetust kuni 15 000 eurot. Toetust võib taotleda eakate isikute ülemaaline esindusorganisatsioon või mitu eakate esindusorganisatsiooni ühiselt.

Represseeritute õigusnõustamiseks antakse konkursi võitjale toetust kuni 15 000 eurot. Toetust võib taotleda ülemaaline represseeritud isikute esindusorganisatsioon või mitu represseeritud isikute esindusorganisatsiooni ühiselt.

Perevägivalla ohvrite õigusnõustamiseks antakse konkursi võitjale toetust kuni 25 000 eurot ühele taotlejale. Toetust võib taotleda organisatsioon, kellel on varasem perevägivalla ohvrite abistamise kogemus või mitu varasema perevägivalla ohvrite abistamise kogemusega organisatsiooni koos. Toetuse taotlejalt ei nõuta varasemat õigusnõustamise kogemust.

Tegevusega tuleb alustada hiljemalt 1. mail 2017.

Konkursi tingimuste kehtestamise aluseks oleva määrusega saab tutvuda Riigi Teataja kodulehel ja konkursi käskkirjaga justiitsministeeriumi veebilehel.

Tagasi üles