Tulevad pensionärid loodavad riigipensioni alternatiividele

FOTO: Toomas Huik / Postimees

SEB pensionivalmiduse uuringust selgus, et Eesti, Läti ja Leedu elanikud loodavad vanaduspäevil riigipensioni alternatiividele ehk teistele sissetulekuallikatele. Peamise võimalusena nähakse töötamise jätkamist pärast pensioniikka jõudmist, lisaks loodetakse saada täiendavat tulu ettevõtlusest või kinnisvarast.

Balti riikide elanikud usuvad, et nad töötavad edasi ka pärast pensioniikka jõudmist. Eestis arvab seda 79%, Lätis 77% ja Leedus 70% küsitletutest. Ligi pooled Leedu elanikest peavad tõenäoliseks, et lähedased toetavad neid pensionieas rahaliselt. Lätis on see näitaja 44% ja Eestis 40%.

Eesti tööealised elanikud loodavad saada vanaduspõlves tulu ka oma ärist või kinnisvarast. Lisatulu teenimist oma ettevõttest või selle aktsiatest pidas Eestis võimalikuks 46%, Lätis 38% ja Leedus 32% küsitletutest.

Tulu teenimist kinnisvara üürist või müügist hindas Eestis võimalikuks 40%, Lätis 29% ja Leedus 27% vastanutest.

„Sellised ootused vastavad mõningal määral tänase pensionäri tegelikkusele, sest iga teine Eesti praegustest 62–63aastastest teenib lisatulu töötamisega. Kuid vaid 6% saab vanaduspensioniks rahalist lisa oma ettevõttest ja 1% eluruumi üürimisest või müügist. See näitab selgesti, et Eesti elanike panused ärile ja kinnisvarale kui võimalikele pensioniea sissetuleku alternatiividele on liiga kõrged,“ kommenteeris SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Ligi kaks kolmandikku Eesti elanikest, kes loodab saada tulu säästudest või varast, on juba hakanud raha koguma. Lätis on selles suunas esimesed sammud astunud 58% ja Leedus 54% vastanutest.

„Noored näevad rohkesti erinevaid võimalusi, kuidas pensionieas sissetulekuid suurendada. Kuid vanuse kasvades peetakse tulu alternatiivsetest allikatest vähem tõenäoliseks ja nagu uuring näitas, hakatakse järjest enam eesmärgipäraselt pensioniks säästma. Kuid siis jääb tavaliselt soovitud pensionilisa kogumiseks aega väheseks või tuleb säästa suuremaid summasid. Seega, on mõistlik alustada kogumist juba varakult,“ võttis Holst teema kokku.

SEB pensionivalmiduse indeksi uuring viidi juba teist aastat järjest läbi koostöös turu-uuringute firmaga TNS ja see toimus oktoobris 2015 kõigis kolmes Balti riigis, kokku osales 1700 eraisikut.

    Tagasi üles