Võrdõigusvolinik: palgalõhest saab pensionilõhe

Liisa Pakosta.

FOTO: Margus Ansu

Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta ütles «Terevisioonile» antud intervjuus, et palgalõhest saab pensionilõhe, kui need, kes praegu käivad palgatööl, jõuavad pensioniikka.

«Pension Eestis sõltub väga palju sissetulekust, mis on sotsiaalmaksuga maksustatud,» sõnas ta. Nii näiteks pole maksustatud vanemahüvitis, haige lapsega kodus oldud hüvitis.

Arvutuslikult on uuringufirma Praxis prognoosinud, et kui tänased töötavad naised jõuavad pensioniikka, siis pensioni erinevus võrreldes meestega on oluliselt suurem kui praegustel pensionäridel.

Uuringute järgi tunnevad naised end pensioniea suhtes ebakindlamalt ja hakkavad selleks valmistuma ehk raha koguma hiljem ehk alles siis, kui lapsed suured. «Tuleb küsida, kas see on teadlikkuse küsimus või naisel tekib vaba raha alles siis, kui lapsed on suured,» arutles ta.

Pakosta sõnul ei ole siin põhjuseks meeste ettenägelikkus, vaid fakt, et naistel pole see sageli lihtsalt enne võimalik. Varem kulub kogu vaba raha lapse haridusse, huviringidele, riietusele, koos väljas käimisele.

«Kas mehed kulutavad sellele vähem kui naised? Mul ei ole häid andmeid. Aga kui vaadata ümberringi, vaadata üksikemade tohutult suurt arvu ja elatisrahavaidluste tohutult suurt arvu, siis öelda, et pange raha kõrvale enda pensioniks ja ärge kulutage seda lastele, siis seda minu keel ka ei paindu ütlema,» võttis ta kokku.

Küll soovitab ta kõigil naistel juba nooruses mõelda, mis on tema karjäärivalikud, kui enesekindel on ta palgaläbirääkimistel.

Üks lahendus oleks see, kui lapse saamine ei mõjutaks tulevast pensioni. «See on kõikidest uuringutest näha, et laps mõjub pensionile halvasti,» on siin Pakosta sõnul koht, kus riik saab seadusi muutes appi tulla. Pensioniteadlased on pakkunud ka seda, et riigi poolt peaks suurenema sissemaksed laste eest ja samuti peaks suurenema baasosa, mida makstakse kõigile ja mis ei sõltu nii palju palgast.

    Tagasi üles