Benita Kodu: haigekassa jaotas ravijuhte ja -raha õigusvastaselt

Benita kodu.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Tallinna Halduskohus tegi 3. märtsil otsuse, millega rahuldas õendusabihaigla ning taastusravikeskuse Benita Kodu kaebuse ja tunnistas õigusvastaseks Haigekassa ravijuhtude ja ravirahade jaotamise erinevatele tervishoiuteenuse osutajatele.

Kohus leidis, et Haigekassa on enda lepingupartneritest tervishoiuteenuse osutajaid kohelnud ebavõrdselt. Kohtu hinnangul lähtus Haigekassa metoodikast, mis tõi antud juhul kaasa Benita Kodu põhjendamatu ebavõrdse kohtlemise – eriti olukorras, kus Haigekassal pole olnud Benita Kodule ühtegi etteheidet teenuse kvaliteedi osas.

„Selle otsuse tulemusena on lootust, et lisaks ettevõtjate võrdsele kohtlemisele hakkavad ka patsiendid tulevikus sama raha eest rohkem ravi saama. Praegu eelistab Haigekassa arusaamatutel põhjustel just konkursil kehvemaid tulemusi saanud ettevõtteid, kelle teenus on kallim. See viib ravikindlustuse raha ebaefektiivse kasutamiseni, mille tulemusena jäävad aga kannatajaks patsiendid,” ütles Benita Kodu juhatuse liige Marilin Vaksman.

Vaksmani sõnul on Haigekassa asunud Benita Kodu survestama, et sõlmida 2016. aasta ravirahastusleping tingimustel, kus Haigekassa eelistab suvaliselt üht ettevõtjat teistele, kelle teenus on kallim. Selle tagajärjel tekib Haigekassale suures ulatuses rahalist kahju.

„Loodame, et valitsus ja Riigikogu mõistavad, et Haigekassa praegune läbipaistmatu rahakasutus ei saa sellisena jätkuda ning võetakse tarvitusele abinõud, mis tagaksid ravikindlustuse eelarve läbipaistva ja ausa kasutamise vastavalt avaliku ressursi kasutusse andmise põhimõtetele. Maksumaksja raha tuleks edaspidi kasutada säästlikult ja õiguspäraselt,” lisas ta.

Tagasi üles