41 protsenti üle 65-aastastest eurooplastest pole kunagi reisinud oma riigist väljapoole Euroopa poliitikud tahavad eakate abil turismiäri õitsema panna

41 protsenti üle 65-aastastest eurooplastest pole kunagi reisinud oma riigist väljapoole, kuigi seitse eakat kümnest on valmis reisima

FOTO: Fabrice Michaudeau/Scanpix

Üle 65-aastastel Euroopa Liidu elanikel on kokku võimalik kulutada üle 3000 miljardi euro ning nädal tagasi kogunenud Euroopa regioonide komitee pakkus välja lahenduse, kuidas võiks seda raha rohkem turimi suunata.

Euroopa parlamendi ja komitee jaoks nõuandva organina regulaarselt koos käiv 350-liikmeline Euroopa regioonide komitee võttis nädal tagasi vastu arvamusavalduse pealkirjaga „Eakatesõbralik turism”.

Selles tõdetakse, et eakate panus Euroopa turismitööstusesse on juba praegu märkimisväärselt suur, kuid see kujutab endas tohutut potentsiaali.

FOTO: Jose Nuno Rodrigues

Raporti koostanud Hollandis asuva Sluisi linnapea Annemiek Jetteni (pildil) esitatud andmete kohaselt on Euroopas praegu 128 miljonit inimest vanuses 55-80 aastat ning nad moodustavad Euroopa kogurahvastikust peaaegu veerandi. Üle 65-aastaste käsutuses on kokku üle 3000 miljardi euro. Samas pole 41 protsenti neist inimestest kunagi reisinud oma riigist väljapoole, kuigi seitse eakat kümnest on valmis reisima ja teeb seda regulaarselt oma riigisiseselt.

Regioonide komitee pakutud lahendus hõlmab endas nii ettevõtmisi selleks, et turistidele mõeldud asutused saaksid euroliidult investeeringutoetuseid, et teha eakatesõbralikuks muutumiseks vajalikke ümberehitusi, ning tegevustoetusi selleks, et eakad julgeksid hakata rohkem reisima.

Raha tuleks panustada selleks, et turismiettevõtjad saaksid luua taskukohaseid ja mitmekülgseid teenuseid, koolitada personali ja levitada infot nende teenuste kohta. Eraldi näeb regioonide komitee arvamusavaldus ette panustamist lairibaühenduste loomisele, et korralik veebiühendus jõuaks ka maapiirkondades asuvate väikeste turismiettevõteteni, ning e-tervise süsteemi arendamisele kõikjal Euroopas.

Statistika näitab, et vanusest tulenevate vaegustega inimeste arv kasvab Euroopas pidevalt. Kui 2005. aastal oli neid 68 miljonit, siis 2020. aastaks kasvab see hulk 84 miljonini. Just tervisemured on põhjuseks, miks paljud eakad ei soovi välisreisi ette võtta, ning selle lahenduseks pakub komitee välja e-tervise arendamisele.

„Pakkudes eakatele kodunt eemal olles (elektroonilist) juurdepääsu kvaliteetsele tervishoiuteenusele, on võimalik neid hirme vähendada või kaotada,” seisab arvamusavalduses.

Euroopa parlamendi turismi arenguga tegelev töörühm on teinud ettepaneku nimetada 2018. aasta Euroopa turismi aastaks ning regioonide komitee vastuvõetud arvamusavaldus toetab seda ideed.


 

Euroopa parlamendi ja komitee jaoks nõuandva organina regulaarselt koos käiv 350-liikmeline Euroopa regioonide komitee võttis nädal tagasi vastu arvamusavalduse pealkirjaga „Eakatesõbralik turism”.

FOTO: Jose Nuno Rodrigues

Tagasi üles