Soovijad saavad tasuta osaleda kodakondsuse eksami ettevalmistuskursustel

Uus ÕS.

FOTO: EKSA

Kuni 2017. aasta novembrini saavad 700 soovijat osaleda tasuta Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed (MISA) poolt tellitavatel Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursusel. Kursused viib läbi MTÜ Kodanikukoolitus.

MISA juhataja Dmitri Burnaševi sõnul on Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmine iga Eestis elava inimese jaoks tarvilik, kuna tegu on riigi kõrgeima seadusega, millest juhinduvad ka kõik ülejäänud riigi seadused. „Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused annavad Eestis elavale inimesele olulisi teadmisi nende kahe seaduse sisust ja mõttest ning samuti nende poolt reguleeritavatest eluvaldkondadest. Osalejad saavad koolituselt teadmisi oma põhiõiguste, vabaduste ja kohustuste kohta,“ tutvustas Burnašev koolitust, lisades, et põhiseaduse tundmise eesmärk võiks olla soov saada aimu, kuidas riik, kus elatakse, eksisteerib ning milliseid väärtusi Eestis olulisteks peetakse.

MTÜ Kodanikukoolitus korraldab kahe aasta jooksul EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise tasuta koolitused Eesti erinevates piirkondades, sh Ida-Virumaal ning Harjumaal, kokku kuni 700-le eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikule ja uussisserändajale.

Kõiki kursustel osaleda soovijaid oodatakse ühendust võtma kursuste korraldajaga MTÜ Kodanikukoolitus telefonil +372 6579955 või e-posti aadressil kodanikukoolitus@kodanikukoolitus.eu.

Esimesed neli kahepäevast kursust toimuvad Tallinnas 20.- 21. veebruaril ning 27.- 28. veebruaril. 1. märtsil järgneb kursustele õppekäik Riigikokku. Järgmised koolitused toimuvad 10.-11. märtsil ja 19.-20. märtsil. Märtsis toimuvate kursuste osalejad saavad 22. märtsil tutvuda Eesti Panga töökorraldusega. Ida-Virumaal alustatakse koolitustega märtsis. Lisainformatsioon Kodanikukoolituse mittetulundusühingult.

Koolitus kestab kokku 18 tundi ning sisaldab 14-tunnist interaktiivset loengute ja arutelude osa, kus selgitatakse ka EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse eksami tehnilist korraldust. Õpitu paremaks kinnistamiseks toimub nelja tunnine õppekäik olulistesse Eesti riigi ametiasutustesse. Enne kodakondsuse eksami sooritamist  tehakse koos läbi ka proovieksam.

EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusi eesti keelest erineva emakeele ja kultuuriga vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ vahenditest.

Tagasi üles