Keskraamatukogus arutletakse erivajadustega inimeste teemal

Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakond.

FOTO: Tallinna Keskraamatukogu

Teisipäeval, 16. veebruaril kell 17 toimub Tallinna Keskraamatukogu võõrkeelse kirjanduse osakonnas (Liivalaia 40) kohtumistesarja „Erinev või eriline?“ kolmas üritus. Sel korral on külalisteks Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingu esindaja Julia Kabanova, kes kõnelevad nii ühingute tegevustest kui ka isiklikust elust.

Kõik huvilised saavad vastuse küsimusele, kas „erinev“ ja „eriline“ on erivajadustega inimeste kogukonna iseloomustamiseks kõige tabavamad sõnad või on tegelikkusel siiski rohkem varjundeid.

Sarja vältel toimub Tallinna Keskraamatukogus kuni 2016. aasta kevadeni veel kaks kohtumist, mille raames räägivad endast, oma elust ja tõekspidamistest inimesed, kelle sõnal võiks tänases ühiskonnas olla rohkem kaalu.

Teemade hulka kuuluvad näiteks erinevad usundid ja subkultuurid. Kohtumiste käigus arutletakse selle üle, mida tähendab keskmisest erinemine. Kas piirid ühiskonnaliikmete vahel on üldse olemas või on inimlikud unistused ja mured universaalsed?

Kohtumistesari „Erinev või eriline?“ toimub „Nordplus“ projekti toel. Samalaadseid küsimusi käsitlevad ka Tallinna Keskraamatukogu filmiõhtud teemal „Mõista või hukka mõista?“. Sarja järgmiste kohtumiste kohta leiab teavet Tallinna Keskraamatukogu veebilehelt.

Tagasi üles